Torsdagens vedtak i kommunestyret er krise for Søvika. Flertallskonstellasjonen Sp, INP, SV, KrF og Frp sitt vedtak om å frede barnehagene på Lepsøya og Longva, og å godkjenne en helt ny barnehage på Hildre, gjør at Søvika vil miste enten skolen eller barnehagen.

«Det skal være forutsigbart og trygt for barnefamiliar å bu i og flytte til Haram. Vi vil gjere det vi kan for å motvirke synkande barnetal i åra som kjem. Det er viktig med stabile tilbod for å skape framtidstru og bulyst i heile kommunen» innledet Senterpartiets forslag til ny barnehage- og skolestruktur.

Det gjaldt tydeligvis bare for Hildre og Nordøyene, for nå henger kuttøksa over hodet på søvikerne og resten av kommunens barne- og ungdomstilbud.

For med fredede Lepsøya og Longva barnehager, og med nær doblede utgifter på en ny privat barnehage på Hildre, må kommunedirektøren gå på jakt etter kuttmuligheter andre steder. De eneste som han kan gjøre noe med er de offentlige barnehagetilbudene, og da gjenstår kun Haramsøy barnehage, Søvika barnehage og Tennfjord barnehage.

Med flyttingen av Utigarden til Grytastranda er det kun to barnehager igjen i kommunens eneste bygder med folketallsvekst, så Tennfjord barnehage vil han ikke røre. For kommunedirektøren vil det dermed gjenstå Haramsøy og Søvika. Han har nok fortsatt et håp om å samle flere barnehager på Haramsøy, så den vil han nok ikke gjøre noe med, og da gjenstår kun Søvika barnehage.

For selv om vi fikk servert et stipulert underskudd på 22 millioner kroner i starten av møtet, og klar marsjordre om å spare og ikke bruke mer penger, så kan Senterpartiets forslag kostet Haram kommune særdeles dyrt. Ifølge tall fremsatt i kommunestyremøtet ville en barnehage i dagens lokaler på Hildre kostet omtrent 3 millioner kroner per år – en nybygget en vil kunne koste 6,5 millioner kroner per år.

Gjennom å åpne Longva for flere barn, uten å stenge en annen, vil kostnaden for de kommunale barnehagene på øyene stige med over 1,5 millioner kroner. I tillegg vil Senterpartiet, INP, SV og FrP ha nyopprettet SFO på Longva barnehage og Lepsøya barnehage, i stedet for å bruke fordelene for barna til å møtes på samme SFO på samme skole. Pengene som skulle vært spart på Haramsøya skole bare renner ut.

Etter sin iver etter å understreke at «Vi i Senterpartiet driv praktisk politikk og snakkar med og lyttar til folk» glemmer Senterpartiets gruppeleder å høre på andre enn sine kjernevelgere på Hildre og Nordøyane, og det får resten av kommunen nå svi hardt for: Søvika kan miste sin barnehage, de andre barnehagene og skolene på fastlandet vil få store kutt i driften.

44,5 prosent stemte på Senterpartiet på øyene ved siste valg. 81 dager inn i den nye kommunen har Senterpartiet allerede brutt løftene sine om ingen endret skolestruktur på øyene, og i tillegg har de skapt kaos for skoler og barnehager på fastlandet.

Eiendomsskatten blir økt med 1 promille i høst og ytterligere 1 promille neste år grunnet torsdagens senterpartiforslag – en dobling av en skatt alle partiene ville ha bort før valget. Og INP, SV, KrF og FrP lot seg lure til å bli med på dette – forstå det de som kan.