Stadig ser vi at eldreomsorgen svikter og at eldre ikke får den oppfølgingen de trenger. Mange eldre opplever også diskriminering i samfunnet. Derfor var vi i FrP svært fornøyd da Stortinget i 2020 enstemmig vedtok å opprette et eldreombud, etter FrP hadde kjempet for det siden 1990.

Endelig fikk eldre et ombud som kunne tale deres sak dersom de ikke fikk den sykehjemsplassen de hadde krav på, om de ikke fikk en god nok omsorg, eller om de opplevde mye ensomhet eller teknologisk utenforskap.

Overraskelsen, og ikke minst skuffelsen, var derfor stor da regjeringen i fjor varslet at de ville legge ned eldreombudet, for å spare 10,7 millioner kroner i året. Ovasjonene var voldsomme fra venstresiden om hvor flott det var at ombudet ble opprettet, og de ga full støtte. Men så fort de kom i posisjon, foreslo de å legge det ned.

Det smålige kuttet er et av mange eksempler på at Støre og Vedum ikke er villig til å prioritere de eldre i samfunnet vårt. Eldre har blitt en salderingspost siden regjeringen tiltrådte, mens pengesekken er vidåpen når det sløses bort titalls milliarder på rådyre klimatiltak som havvind og batterifabrikker.

Det verste er at regjeringen nå skal bruke 11 millioner kroner årlig på å opprette ombudslignende ordning for landets kriminelle i fengslene. For denne regjeringen er det åpenbart viktigere at kriminelle får ivaretatt sine rettigheter, enn de som har bidratt til å bygge opp velferdssamfunnet vårt.

FrP lover at det første vi skal sørge for, hvis vi igjen får hånden på rattet, er at det igjen skal opprettes et eldreombud. Vårt samfunn har et moralsk og etisk ansvar å ivareta de eldre sine rettigheter, og det blir enda viktigere når vi står foran en kraftig vekst i antallet eldre de neste årene.