I kampen for likestilling har politikere utviklet noe av det mest kjønnsdiskriminerende i samfunnet. Jeg er utrolig lei av at bare fordi jeg er kvinne så skal jeg få ekstrapoeng inn på enkelte studier. Som om at jeg som kvinne trenger å få et løft for å komme inn på de studiene jeg selv ønsker.

Nå er det på tide at vi fjerner kjønnspoeng en gang for alle.

Kjønnskvoteringen favoriserer og reduserer verdien av individuell prestasjon, noe som gjør at jeg kan bli valgt på grunnlag av kjønnet mitt, istedenfor mine kvalifikasjoner og kompetanse. I tillegg kommer de fleste søkere inn der de vil uansett. Det eneste kjønnskvotering da gjør er å diskriminere og samtidig bidra til å opprettholde stereotypier om at bestemte kjønn er bedre egnet for noen roller og yrker.

Dagens regjering har også satt krav om kvinnelig kvotering inn i norske bedrifter, men det å gi noen fordeler eller ulemper basert på kollektive kriterier som hudfarge eller kjønn er ingenting annet enn diskriminering.

Hvorfor skal det være slik at det jeg har mellom beina er avgjørende for hvilken jobb jeg får? Jeg vil vite at hvis jeg kommer inn på ett studium, eller får en jobb, så skal det være basert på mine individuelle kriterier som min egen innsats og kompetanse.

Det er også totalt absurd at kvinner, som i langt større grad enn menn tar høyere utdanning og får høyere karakterer, likevel skal være så sterk overrepresentert på listen over studier med kjønnspoeng. Systemet vi har i dag motvirker likestillingskampen vi kvinner har kjempet så hardt for i mange tiår.

Vi befinner oss nå i 2024, i et moderne samfunn som stadig utvikler seg. Er det ikke da på tide å avskaffe en forhistorisk praksis som fører med seg mer skade enn fordeler?

Nei til kjønnskvotering, og det å ta kvinnekampen på alvor, er en av de største grunnene til jeg er med i Fremskrittspartiets Ungdom. Nettopp fordi jeg håper at når jeg en dag søker og får en jobb så skal jeg kunne vite at det er fordi jeg fortjener det og ikke bare fordi jeg er kvinne.