Politiet vil nok peke på politikerne og svare at dette ikke handler om uvilje fra politiets side, men heller om elendig politisk fordeling av økonomiske ressurser i stat eller kommune. Dermed ansvarliggjøres politikerne.

Endelig godt det er lokalvalg da, kjære lokalpolitiker! Da kan du i dette innlegget lese hva jeg som lektor i ungdomsskolen vet at skoleledere, foreldre, lærere og elevene selv savner på ungdomsskolene i kommunen vår: Vi savner å møte forebyggende enhet hos politiet fysisk i våre klasserom hvert eneste skoleår.

Hvorfor er dette så avgjørende og viktig for ungdommer?

Med tanke på det frynsete ryktet politiet har opparbeidet seg i land våre ungdommer følger nøye med på (f.eks. USA), er det helt avgjørende for norsk politi å ikke bli slått i hartkorn med atferden til politi i andre land. De siste sakene i media, også her i vår kommune, har ikke vært særlig god reklame for norsk politi sådan.

Media bør derfor gjøre veloverveide vurderinger om hvordan de vinklinger saker som angår politiets arbeid (og unngå «klikkjagende sensasjonsartikler» på politiets vegne), mens politiet selv bør gripe muligheten til å vise seg fram for ungdommene våre andre steder enn på TV, Twitter (nå «X») eller Snapchat, men fysisk ansikt til ansikt med ungdommer i ungdomsskolealderen.

Det er gjennom slike møter «øyeblikket» for å danne gjensidig respekt mellom ungdom og politi oppstår. «Øyeblikk» med potensial til å bære frukter.

I disse møtene kan politiet få vist fram hvor dyktige de er til å kommunisere, og ikke minst ufarliggjøre uniformen og maktmonopolet sitt og vise at vi i Norge har et svært kompetent og dyktig politi. I mine øyne når ikke dette budskapet godt nok fram gjennom digitalt preik, så her må det handling til; og denne ballen tror jeg ligger hos lokalpolitikerne som sitter på pengene; men også hos politiet selv som bør prioritere denne arenaen for dialog og forebyggingsarbeid.

Ungdommene våre trenger trygge, stabile og gode rollemodeller i politiet, og da må ungdom og politi møtes under rolige og trygge forhold på skolen før de møtes på fest seinere på kvelden.

Kjære lokalpolitiker: Politiet er savnet i skolehverdagen vår, så jeg ønsker forebyggende enhet velkommen til ungdomsskolene i kommunen allerede skoleåret 2023/24. Min stemme går til det lokale partiet som kan forsikre meg om at politiet vil få ressurser til dette arbeidet etter valget 11. september.