I 2017 var det 207 rapporterte tilfelle av forgiftning med hasj hos barn under 6 år i USA. Siden da har mange stater legalisert hasj, og i 2021 var der 3054 slike forgiftninger. Spørsmål om barn som hadde fått i seg hasj var mer enn 40 prosent av telefonene til giftinformasjonen i USA i 2020.

Colorado har vinterføre og 5.8 millioner innbyggere. I 2013 hadde de 481 dødsfall i trafikken, det var året før hasj ble legalisert. Siden da har antallet trafikkdrepte økt, og i 2022 var det 743 mennesker som omkom i trafikken der.

I USA var 2014 året med laveste antall drepte per kjørt distanse, per folketall, per registrerte antall kjøretøy og per antall personer med førerkort.

Fra 2014 har mange stater legalisert hasj, lukket øynene og funnet seg i salg, bruk og misbruk, og tallene på drepte har økt.

Jeg mener at prisen er for høy. Vi bør ikke ta oss råd til å legalisere denne skitten her i Norge.