Til det er den ukrainske motstanden mot den russiske invasjonen for kraftig, russiske styrker er flere steder blitt slått tilbake (Kyiv, Kharkiv) og moralen og kampviljen til de til dels ferske og utrente russiske soldatene synes å være lav.

Hva målene til Putin nå er, er ikke så godt å si, men det ser ut som om russerne vil konsentrere seg om Øst- og Sør-Ukraina. Og aller helst vil nok Russland forsøke å blokkere hele Svartehavskysten, noe som vil få katastrofale konsekvenser for landets økonomi og eksport. I Odessa og andre byer langs Svartehavskysten ligger nå millioner av tonn korn lagret i siloer som Ukraina ikke får eksportert på grunn av den russiske blokade i Svartehavet. Det arbeides nå med andre alternativ via De baltiske land ved hjelp av togtransport. Kapasiteten må da bli mindre. Men verden trenger ukrainsk korn!

Nylig – 7. mai – var en fremstående russisk politiker fra Putins parti i nasjonalforsamlingen på besøk i den russisk-kontrollerte byen Kherson og uttalte at «Russland er her for alltid». Og han la også til at her skal russere og ukrainere leve sammen, utvikle regionen og at Russland ville åpne et senter for humanitær hjelp i byen.

Russland har nok til hensikt å forbli på ukrainsk territorium – hvis ikke de blir presset ut av ukrainske styrker. Og det er det som nå er Ukrainas erklærte mål: å jage de russiske styrkene ut av hele Ukraina – inkludert Donbass og Krim. Det hører også med til historien at ved begynnelsen av den russiske okkupasjonen var det omfattende sivile demonstrasjoner her mot okkupantene til de russiske soldatene begynte å skyte med skarpt. De ble i hvert fall ikke mottatt som befriere, men som okkupanter.

Krigen mot Ukraina kan du daglig følge på nettstedet Kyiv Post. Dette blir nok dessverre en langvarig konflikt. Ukraina fortjener vår fulle støtte, ikke bare politisk, men også militært. Det er Russland som er angriperen, ikke Ukraina! Slava Ukrainie!