Havbruk er en svært viktig næring for Norge. Den skaper arbeidsplasser, inntekter og aktivitet langs kysten. Arbeiderpartiet er grunnleggende opptatt av at næringa skal ha gode vilkår for å vokse videre. Når vi nå vedtar grunnrenteskatt på havbruk så bygger vi på en lang norsk tradisjon. Med dette slår vi fast at verdier skapt av fellesskapets ressurser fortsatt skal komme fellesskapet til gode.

De siste månedene har det gått en frisk debatt om innretning og prosentsatsen på skatten. Noen ville ha høyere sats, andre ville ha lavere sats. Det er en helt legitim debatt. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har nå lykkes – sammen med Venstre og Pasientfokus – å lande et balansert kompromiss som skaper forutsigbarhet for næringa. Et kompromiss er vel som vakrest når ingen har fått fullt gjennomslag for sitt syn.

Det partiet som i alle fall ikke kan beskyldes for å ha bidratt til forutsigbarhet for næringa, er Høyre. Høyre har det siste halvåret gjentatt på inn- og utpust at de vil ha «mer kunnskap». Tilsynelatende har Høyre ønsket mer kunnskap om andre modeller for beskatning av havbruksnæringa.

Men logikken deres brister all den tid vi har kunnskapen. Og vi har utredningene. Det er rett og slett en finurlig kommunikasjon Høyre har lagt opp til; de satt selv ned Havbruksskatteutvalget som utredet grunnrenteskatt på havbruk, og som anbefalte den modellen regjeringen la frem, og som nå er vedtatt. Og de satt selv ned Skatteutvalget som også anbefalte den modellen Stortinget nå har vedtatt.

Høyre manglet ikke kunnskap – de manglet politisk mot til å innføre grunnrente på havbruk. Høyre – som til vanlig tilstreber å være ansvarlige – har i denne saken vært uansvarlig.

Grunnrenteskatt på havbruk er en rettferdig, overskuddsbasert skatt som tar hensyn til om det går godt eller ei i næringa. Vi innfører ikke skatter og avgifter i Norge fordi det er en morsom øvelse. Vi gjør det for å finansiere velferden vår. Vi gjør det for å hegne om kjerneoppgaver som helse, skole og eldreomsorg. For å ha råd til å plukke opp regninga for at folk skal leve trygge liv i Norge, med et solid sikkerhetsnett.

Det er gledelig at det er bred tilslutning til prinsippet om grunnrente – selv blant de fleste av partiene som var uenige om nivået på prosentsatsen. Høyre står på sin side utenfor. Noen bør spørre Høyre hvordan de skal finne penger til de store oppgavene vi har foran oss.

Politikere som er opptatt av å tilby innbyggerne velferd av god kvalitet, må også være opptatt av å sikre statens inntektsgrunnlag. Her har Arbeiderpartiet gang på gang tatt et ansvar som Høyre har løpt ifra.