Norges Lastebileierforbund (NLF) har i påsken gått ut i mediene med påstander om at tunnelen på Møreaksen blir «livsfarlig». Som argument bruker de ulykker i tunneler som ikke kan sammenlignes med Møreaksen.

Det er totalt uakseptabelt at NLF driver skremselspropaganda mot Møreaksen på denne måten.

Tunnelen på Møreaksen får to tunnelløp. Trafikken vil kun gå i én retning i hvert tunnelløp. Det blir maks 5 % stigning. Det blir rømningsveier mellom tunnelløpene hver 250. meter. Ventilasjonen i tunnelløpene vil bli styrt i kjøreretningen. Tunnelen blir overvåket døgnet rundt. Og det vil bli installert automatisk varmedeteksjon for bremser og motor ved innkjøringen i tunnelen, slik som på Rogfast.

Sikkerheten i toløpstunneler er så mye bedre enn ettløpstunneler at dette på ingen måte kan sammenlignes. Dette kom fram i et faglig innlegg under NLF sitt eget seminar i Molde for noen uker siden.

Og Vegdirektoratet slår fast at sikkerheten i toløpstunneler er like god som på tilsvarende vei i dagen.

Det må være et krav at NLF snarest anerkjenner at sikkerheten i toløpstunneler ikke kan sammenlignes med ettløpstunneler for å korrigere det feilaktige bildet de har skapt i påsken.

For øvrig er det ikke lett å bli klok på hva NLF egentlig står for. Både Møreaksen og Hordfast er svært viktige prosjekter på E39 som ligger an til å kunne få snarlig realisering. Men NLF er imot begge prosjektene.

På Møreaksen er de imot tunnel, mens på Hordfast er de imot flytebru.

Mens på Hordfast hvor det er brukt ca. kr 1 milliard og 10 år på å planlegge flytebru, mener NLF at dette fortsatt er «et teknisk og økonomisk eksperiment med ukjent sluttregning» (jf. uttalelse i nov 2018).

I stedet for Hordfast vil NLF ha en annen trasé som innebærer 26 km med tunnel og til dels lange tunneler.

Da Nordøyvegen med 13 km undersjøisk tunnel og brattere stigning enn på Møreaksen nylig var oppe til diskusjon kom det ikke en lyd fra NLF. Og etter at den 27 km lange undersjøiske tunnelen på Rogfast ble justert fra 7 % til 5 % stigning (altså det samme som på Møreaksen) kom det heller ikke en lyd fra NLF.

foto
MØREAKSEN: Harald Espeland, daglig leder i Møreaksen. Foto: Privat