Dette var nok også sterkt medvirkende til at partiet som Svein-Rune Johannesen (AP) har representert i Ålesund kommunestyre i en årrekke, ble valgets store taper.

Det er åpenbart at en så brutal dom som velgerne kom med på valgnatten over den jobben som Svein-Rune Johannesen og hans partikollegaer har gjort de siste årene, sammen med resten av det tidligere flertall i kommunestyret, er vanskelig å ta inn over seg. Innbyggerne, som Svein-Rune Johannesen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til over flere år, har gitt sin klare dom, og det er nå et nytt stort flertall som skal styre kommunen fremover. Dette er et flertall som vil lytte til innbyggerne og deres behov og ønsker.

I en tid der svært mange sliter med høye lånekostnader, høye matvarepriser, periodevis høy strøm, drivstoffpriser, bompenger (som FrP ikke har vært med på) etc. så er ikke svaret at alle avgifter skal opp og eiendomsskatten økes ytterligere, slik AP og Svein-Rune Johannesen har gjort gjennom hele sin styringstid. Det er jo ikke vanskelig å holde seg utenfor ROBEK når de bare har overlatt hele regningen til kommunens innbyggere gjennom dyrere tjenester og høyere eiendomsskatt. For det er et faktum at AP og det flertallet som innbyggerne nå har kastet på dør gjennom valget, har mangedoblet kommunens inntekter fra eiendomsskatten. Dette er IKKE veien å gå fremover.

Tiden er inne for å drifte kommunen på en annen måte og snu hver en stein for å komme i balanse økonomisk. Dette innebærer også at man er nødt til å få kontroll på lånegjelden. Det er dette arbeidet det nye flertallet i kommunestyret nå setter i gang med, og dette vil både bli vanskelig og ta tid å rydde opp i. Et merforbruk inneværende år på mer enn 300 millioner kroner viser at mine ord står seg når det gjelder at tiltak burde vært satt inn på et langt tidligere tidspunkt.

Avslutningsvis vil jeg bare knytte noen få kommentarer til Svein-Rune Johannesens underlige vinkling på sitt innlegg mot meg. Jeg trodde virkelig at han hadde vært til stede i Bystyret i den perioden jeg var der, eller ikke var der.

Jeg søkte fritak fra Ålesund bystyre for mer enn 10 år siden, da jeg ble parlamentarisk leder for FrP i Stortinget. Før den tid var jeg, på lik linje med de fleste andre i kommunestyret et innvalgt medlem som bidro så godt man kunne, men hadde nok ikke den svært så betydningsfulle rollen som Svein-Rune Johannesen vil gi meg. Jeg har også alltid vært imot økning i eiendomsskatten, og det er jeg fortsatt.

Uansett så setter jeg stor pris på at Svein-Rune Johannesen vil være konstruktiv i opposisjon, og det er bra. Det fortjener kommunes innbyggere.