Daglig opplever innbyggere ikke bare i FFO Ålesund og omegn lokallags ansvarsområde, men i vårt lille land for øvrig, ekskludering grunnet fysiske barrierer. Er du klar for å gi beskjed?

Noe mange av oss har nytte av hver dag, er oppslagstavlen på Moa trafikkstasjon. Den er stor, oversiktlig og viser rutetidene for de fleste av oss – med gode øyne og fungerende fargesyn.

Alle valgene som ble gjort; størrelse-, form- og fargevalgene til tall, bokstaver og bakgrunn. Var det tilsiktet, at disse avgjørelsene som har så mye å si for en med en synshemning?

De var kanskje ikke i tankene til vedkommende bestiller. Det burde det egentlig ha vært da utforming av informasjonstavlen ble bestemt. Om bare stat, fylke og kommunene hadde hatt noen de kunne tatt med inn i planleggingen av utformingen av våre felles rom, som offentlige areal er.

Store bokstaver med bakgrunn i sterk kontrastbakgrunn er vesentlig for alle som sliter med syn. I tillegg skal en opp og ned fortauskanter, noe som ikke er like enkelt med rullestol overalt. En trenger ikke å gå langt for å finne eksempler på manglende universell utforming.

Til tross for at over en sjettedel av befolkningen har funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, fortsetter samfunnet å ignorere deres behov.

Vi er alle forskjellige, men samfunnet vårt tar ikke hensyn til det. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) tror ikke dette skyldes ondskapsfulle hensikter, men gamle vaner som må endres. Derfor vil vi nå markere feil og hindringer i samfunnet med klistremerket: «404 – Universell utforming not found».

Universell utforming handler om å tilrettelegge omgivelser, produkter og tjenester slik at alle kan bruke dem på en likeverdig måte. Det kan være alt fra trinnfri atkomst til bussen til teksting av filmer. Vi trenger din hjelp til å utfordre gamle vaner og kreve en mer tilgjengelig verden for alle, uavhengig av våre ulikheter.

Når vi planlegger for universell utforming, bryter ned barrierer og inkluderer alle, tjener det ikke bare personer med funksjonsnedsettelser, det tjener oss alle.

La oss sammen bygge en verden der alle kan delta på like vilkår. Det er på tide å protestere, og enda viktigere, det er på tide å handle.