Varaordfører i Midsund, Frits Inge Godø, skriver et leserinnlegg i Sunnmørsposten 5. oktober som jeg vil kommentere. Men først, vil jeg gi litt historikk og fakta. «Møreaksen» var opprinnelig et egennavn og begrep for ny/oppdatert vei gjennom fylket med ferjefri fjordkrysninger. I 2001 dukket opp et nytt selskap med det finurlige navnet Møreaksen A/S. Dette var en direkte videreføring av det lokale Midsundselskapet Haram, Midsund, Aukra Tunnelselskap A/S, etablert 1986, med formål om å etablere fastlandssamband for øyene i vest (til Molde). Arbeidet deres pågikk i flere år før fylkeskommunen ga Statens vegvesen Region Midt oppgaven med å utrede fjordkryssing.

Verst blir derimot de synlige naturinngrepene synser han til slutt. Jeg vil her minne om at Møreaksen K2 innebærer 500 høydemeter gjennom undersjøisk tunnel + hengebru, 4-felts vei fra Julsundet til Hjelset med minst 5–6 nye rundkjøringer, for ikke å glemme raseringen av naturområdene og bebyggelse på denne strekningen! Har du flere argumenter varaordfører Godø? Jan Emblemsvåg skrev i sitt innlegg i Sunnmørsposten, 2. oktober at K2 vil åpne for ny regional havn for maritime operasjoner på ytre Romsdal. Tidligere har det også vært antydet ny regional flyplass på Aukra. Kanskje varaordfører Godø vil innvie oss i deres eventuelle andre fordelaktige visjoner for K2 Møreaksen?

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!