Valgkampen er en fire måneders lang konkurranse i å gi løfter om hvordan fellesskapets midler skal fordeles. Det er det ikke noe galt i. Men før midlene skal fordeles må de som kjent skapes. Av en bedrift, i en kommune. Alt starter lokalt.

I Møre og Romsdal har vi mange solide bedrifter. Noen av dem er helt i verdenstoppen i sin bransje. Mange er familiebedrifter bygget opp gjennom generasjoner. Vi har også mange gründere med et brennende ønske om å skape helt nye næringer og utvikle nye produkter. Felles for alle bedriftene er at de starter i en kommune. Stor eller liten. Noen av bedriftene har hatt suksess fordi de har blitt heiet fram av sin egen kommune. Andre har gjort det godt på tross av kommunenes manglende engasjement og interesse for lokale bedrifter.

Kommunene og næringslivet er nemlig gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene må ha en egnet tomt til lokalene sine, de trenger tilgang på kompetent arbeidskraft og de er avhengige av rask og enkel saksbehandling. I tillegg trenger bedriftene et marked for varene og tjenestene sine og tilgang på veier og havner for å få transportert varer og tjenester til og fra markedet.

Kommunene på sin side trenger arbeidsplasser til innbyggerne og skatteinntekter til å finansiere skoler, barnehager, kulturtilbud og eldreomsorg. Jo enklere det er å drive bedrift, jo mer kan bedriftene gi tilbake til kommunene.

Dersom kommune- og fylkestingspolitikere vil bidra til å gjøre det enklere å drive bedrift og skape arbeidsplasser og verdier til fellesskapet, ber vi dere om å:

1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger.

2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne.

3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter.

4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser.

6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser.

For at vi skal ha samme velferdsnivå som i dag må det skapes nærmere 20.000 nye arbeidsplasser i Norge hvert år framover. Disse arbeidsplassene skal skapes i både små og store kommuner over hele landet. Det er ingen enkel oppgave siden den globale konkurransen blir stadig tøffere. Dessuten er kostnadsnivået i Norge blant det høyeste i verden. Men vi er helt sikre på at det er mulig likevel.

Hvis kommunene tar oppgaven som vertskap for små og store bedrifter på alvor, så skal bedriftene fortsatt jobbe knallhardt for å skape enda flere arbeidsplasser som gir liv til bygd og by. Godt valg!

Pål BakkeSeniorrådgiver, NHO Møre og Romsdal

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

foto
Pål Bakke, seniorrådgiver, NHO Møre og Romsdal. Foto: NHO