Elevundersøkelsen viser at norske elever er mindre motiverte, og gjør det dårligere i flere fag. Regjeringens planlagte kur er en mer praktisk og variert skole, og det er nok en grunn til å verne om nærnaturen.

I det siste har vi hørt mye om både skolevegring og synkende motivasjon blant norske elever. Færre er interessert i fagene, og det er også færre som ser fram til å gå på skolen. Internasjonale undersøkelser som PISA viser i tillegg at elevene presterer dårligere enn noen gang i både naturfag, lesing og matte.

Samtidig som mange er bekymret for de unge, blir vi stadig flere som roper varsku for naturen. Hundremetersskoger og moltemyrer landet over blir nedbygd i en rasende fart. Temaet har blitt aktualisert med NRK og NINAs avsløringer om hele 44 000 naturinngrep i Norge mellom 2017 og 2022.

Naturen er skapt for læring

Det er mange gode grunner til å slutte å bygge ned nærnatur. Rollen den kan spille for å bedre norske skoleelevers trivsel og læring, er en av dem. Mer uteskole er nemlig en av de best dokumenterte metodene for å nå regjeringens mål om en mer praktisk og variert skolehverdag.

En samling internasjonal forskning fra 2022 viser at uteundervisning gir positivt utbytte både faglig og sosialt, og stadig flere studier sier det samme. Ute kan teorien fra lærebøkene knyttes til praktiske sanseopplevelser, noe som gir en mer helhetlig læring. I tillegg får elevene mulighet til å være fysisk aktive og samarbeide på helt andre måter enn inne.

På toppen av dette har uteskole også fordeler for den psykiske helsa. En studie fra Universitetet i Stavanger har vist at det kan bidra til modning av hjernen og redusere stress. Det å flytte mer av elevenes skolehverdag ut i nærnaturen kan altså gjøre at de lærer mer med lavere skuldre.

Ha en plan for nærnaturen

For at elevene våre skal få oppleve naturen som læringsarena, må det finnes tilgjengelig og variert natur nær skolene. Dette er enda en grunn til at vi trenger politikere som tør å ta grep for å bevare den, og bremse bit-for-bit nedbyggingen.

Spesielt for de yngste elevene har avstanden til naturen mye å si, både for skoleaktiviteter og lek. Tall fra Helsedirektoratet viser at de minste barna helst bør ha natur 50 meter fra der de bor. Må man reise lenger, blir terskelen ofte for høy. Slik er det også for lærere som ønsker å ta elevene med ut.

Så kjære lokalpolitiker, ikke glem verdien av nærnaturen når du utarbeider arealplanene for din kommune. Uten en god plan for å verne om hundremetersskogene og andre grønne lunger nær skoler og boliger, risikerer du å rive det som kan bli framtidens viktigste klasserom.