Se deretter for deg at hun blir sendt hjem kun med et klapp på skulderen, uten at legene har bandasjert beinet eller tatt røntgen av skaden. Dette er et bilde på det psykisk syke innsatte risikerer i norske fengsler hver eneste dag. Allerede i barneskolen lærer vi at psykisk helse og fysisk helse er like viktig. Likevel virker ikke dette å være realiteten for norske innsatte.

Norge er på Europa-toppen når det kommer til antall selvmord per innsatt. Bare i september tok nok en innsatt i et norsk fengsel livet sitt. Det er svært urovekkende.

Etter Jussbuss’ oppfatning havner innsatte som har begått selvmordsforsøk noen ganger i en helseinstitusjon i etterkant av selvmordsforsøket, dersom vedkommende er blant de heldige (og selvsagt, at hen overlever forsøket …). Problemet er imidlertid at den innsatte er tilbake på en lukket og låst celle mindre enn 24 timer senere. Det er hårreisende at man kan konkludere med at selvmordstanker og ønsker om å begå selvmord kan kureres i løpet av så kort tid.

Vi hører stadig at kriminalomsorgen lider som følge av færre og færre midler til å gjennomføre deres samfunnsoppdrag – rehabilitere og drive verdige fengsler. Parallelt med dette har vi et like presset helsevesen som mister døgnplasser og ikke får tilstrekkelige midler til å hjelpe psykisk syke. De store taperne blir dermed de innsatte.

De innsatte som fortrinnsvis skulle vært på helseinstitusjonene havner istedenfor i fengsler, hvor de blir lukket og låst bort. De friske risikerer å bli syke og de syke risikerer å bli sykere og kriminalomsorgen mangler kompetanse til å ta vare på dem. Likevel blir de der.

Vi i Jussbuss lurer på hvor mange liv norske myndigheter mener det er verdt å ofre for å spare penger til prosjekter de mener er mer verdt. Det var flotte ord fra Erna Solberg, som for 7 år siden på nyåpning av Wayback Oslo sa at «Vi vet at vi ikke skal gi opp folk …». Likevel har ting kun blitt verre, og ord er ikke lenger nok. Vi ønsker at norske myndigheter tar disse problemene, og at det settes i gang endringer. Vi trenger handling, og vi trenger den nå.