Vi stiller derfor spørsmål til partiet som kaller seg Industri- og næringspartiet. Vil dere virkelig skrote EØS-avtalen? I partiets program er INP tydelige på at de snarest vil si opp EØS-avtalen.

Høyre har tett dialog med lokalt næringsliv, NHO og sentrale næringslivsledere rundt om i fylket vårt. De ber oss som politikere å sikre EØS-avtalen som gjør eksport av varer til Europa mulig. Det er ingen grunn til å tro at en frihandelsavtale ville gitt oss bedre vilkår. Det viser Brexit og de utfordringene Storbritannia nå står overfor. De har så langt ikke greid å kompensere handelsnedgangen med EU gjennom nye handelsavtaler med land utenfor EØS området.

EØS-samarbeidet er en viktig sak for lokalt næringsliv.

«For fiskerinæringa ville det bli en katastrofe om vi skulle rokke ved EØS-avtalen» har Gunnar Haagensen i Jangaard Eksport uttalt. Inger Marie Sperre i Brødrene Sperre er tydelig når hun hevder at «EØS-avtalen sikrer markedsadgangen til EU for ei rekke fiskeprodukt. Et felles matregelverk i EØS sikrer at sjømaten kan passere grensen til EU uten dokumentkontroll og fysisk kontroll.»

Verftsnæringa i Ulsteinvik, ved Cathrine Kristiseter Marsti, melder blant annet om behov for tilgang på kompetanse og belysningsleverandøren Glamox, Rune Marthinussen, ønsker både markedstilgang og fri flyt av arbeidskraft for å nevne noen sentrale bedrifter.

Gjennom EØS-avtalen har Norge knyttet seg til det europeiske fellesskapet. Det gir oss store muligheter til å delta i programmer og områder som er viktige for andre deler av samfunnet vårt. Vi bør ta inn over oss at Europa er en liten og sårbar del av en stor verden. Forsvarssamarbeid, vaksinesamarbeid og klima- og naturkriser er viktige områder der vi trenger å samarbeide tett med andre land nær oss.

EØS-avtalen gir Møre og Romsdal store fordeler, der fri handel med våre europeiske naboland er den mest fremtredende. Vi forstår ikke hvordan et parti som påstår at de er på lag med næringslivet kan gå til valg på noe som vil ødelegge handel og eksport til Europa. Høyre vil ikke rokke ved EØS-samarbeidet og sette lokalt næringsliv og arbeidsplasser i fare!