Vi må ha meir, og billegare, straum!

Politikarane kappast om å finna område der vi kan auka straumproduksjonen, eller spara straum. Vi må bli sjølvforsynte når vi no skal elektrifisera heile Noreg, og gjerne resten av verda og.

Bygningsforskriftene inneheld massive pålegg om isolasjon og tette hus for å spara straum. Vi har no tekniske løysingar der vi i smarte hus kan produsera straum til eigen bruk. Alle nye bygningar må snarast bli pålagt å leggja solceller på taket! Den ekstra kostnaden må dekkjast av staten. Gamle hus,

Dyrt, seier du? Ja, det kostar å redda jorda sitt klima!

Jarle Eik,Vatne

-------------------------------------------

Har du noko på hjartet? Send eit innlegg til meninger@smp.no.

Her finn du alt meiningsstoffet på smp.no!