I dag jobber jeg som lærer og har bedrifta BRÅK, som utvikler og bygger musikkutstyr, i tillegg til å arrangere konserter og arrangementer. Så takk, Klimpen. Ting kunne fort sett litt annerledes ut.

Derfor vil jeg gjerne snakke om forslaget som nå blir tatt opp i bystyret 17. juni, som innebærer nedlegging og kutt i stort sett de fleste kulturelle tilbud for barn og unge.

«Skal Ålesund kommune virkelig ta gleden ut av hendene til vi som er unge kunstnere?»

« … Skal de ta fra oss en plass å være hvor vi føler oss tatt imot og trygge?»

– Skriver en elev ved Musikklinja på Fagerlia oppgitt, på en Facebook gruppe for musikere i Ålesund. Og det er ikke rart at ungdommen reagerer, for dette forslaget vil forandre hverdagene til flere hundre av dem.

Nå er det en stund siden Klimpen ble nedlagt, og siden den gang har de fleste andre ungdomsklubbene i Ålesund fulgt samme trenden. Nå står også Vibes, Huben, UKM og alle arrangementer i regi av Ung i Ålesund for tur. De ble altså nødt til å utvide kommunegrensene for å fysisk kunne klare å legge ned enda flere fritids- og kulturtilbud for barn og unge.

Det er heller ikke lenge siden kulturfaga på Fagerlia videregående skole sto i fare for å bli kraftig lemlestet, og nå er det altså foreslått å kutte enda mer. På de samme områdene. Samme dag som kommunen legger ut på sine Facebooksider at en elev ved Kulturskolen vant Drømmestipend til Norsk Tipping på 30.000 kr. På bildene ser vi også en representant fra kommunen, med et stort smil, uten et snev av ironi.

Konsensus er at kultur og kulturfag har positive ringvirkninger, både innen utdanning, dannelse og samfunn, men også i et økonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor forundrer det meg at Ålesund kommune gang på gang velger å nedprioritere feltet, og derfor velger å ikke høre på all tilgjengelig forskning vi har på feltet. Spesielt når vi vet at forebygging og satsing på barn og unge er ekstremt mye mer kosteffektivt enn å rehabilitere i ettertid.

På flere Facebooksider knyttet til musikk- og kulturlivet i Ålesund er det mange som nå reagerer kraftig på at dette i det hele tatt blir foreslått.

Så kjære Ålesund kommune: Hør på ungdommen. Ta hele dette forslaget og kast det i Brosundet 17. juni.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!