Et nytt lokalvalg er over og vi fulgte en valgkamp i høst der debatt og valgløfter ikke inneholdt de store overraskelser, men spesielt ett spørsmål sitter vi igjen med også etter dette valget: Hvorfor er aldri vårt største samfunnsproblem, som er «skader forårsaket av høyt alkoholforbruk», en sak som mobiliserer og samler stemmer?

I august uttalte en politiker følgende til ei avis: «Vi ønsker en liberal alkoholpolitikk i kommunen vår, med stikkordet: Frihet under ansvar». Det er dette vi i skipsspråket kaller feilnavigering og ute av kurs. Det vi vet er at det skal svært lite alkoholinntak til før dømmekraften hos et menneske svekkes, og da svekkes også proporsjonalt begrepet «ansvar». Hva står vi igjen med da? Jo, «frihet til økt forbruk». Eller sagt på en annen måte; «Fri flyt av alkohol».

De menneskelige tragediene som er et resultat av en liberal alkoholpolitikk er blant annet: tapte liv, ødelagte familier, overgrep og barn som lever året rundt i frykt. Det skal meget lite alkoholinntak til før en forelder forandrer væremåte og personlighet, som resulterer i at barn føler utrygghet.

Vi har en alkohollov som regulerer bruk, og som skal være et hjelpemiddel til å begrense skadevirkningene. Men når man kommer til vårt største samfunnsproblem, så gjør flertallet av de folkevalgte ofte det motsatte av hva arbeidslivet ville ha gjort for å forebygge skader.

Rapportene tas ikke på alvor. De lar risikofaktorer flyte, og gjør lite før skaden er at faktum. De høye skadekostnadene bekrefter denne påstanden. Istedenfor å finne løsninger og tiltak som kan være med å redusere skadeomfanget, omhandler dessverre mye av den politiske debatten uvesentlige saker sammenlignet med omfanget av skader forårsaket av høyt alkoholbruk.

Vi forventer nå at de ansvarlige snakker sammen og finner en tverrpolitisk «fellesnøkkelen» som kan åpne for reduksjon og gi positive resultater.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!