Men vi ser dessverre en tendens i den vestlige verden, der høyrekreftene med sine pengers styrke vinner terreng. Resultatet er da at en liten del av befolkninga øker sin rikdom og storparten av folket sliter med å få endene til å møtes. Millionærene i Norge som bidrar med store pengebeløp til høyrepartiene, vil selvsagt ha fordeler igjen for sine gaver - og det får de.

Det er ikke hold i Stenseth påstand om at tilliten til den norske stat er på et lavmål. Det er vel nærmere sannheten at tilliten til den norske stat er mellom den største i hele verden. Påstanden til Stenseth at investorer ser på Norge som et politisk ustabil land er både feilaktig og useriøst. Men jeg forstår at det har gått Stenseth «hus forbi» at investeringene i fastlands Norge i fjor var rekordstore. Jeg forstår også at Stenseth ikke ser at investorer nå fatter interesse for Norge, nettopp fordi kronekursen er lav.

At noen norske rikinger flytter ut av Norge for å betale mindre skatt er ikke annet enn en umoralsk oppførsel. De har tjent sin rikdom i Norge, men vil nå ikke bidra til det samfunnet der de har tjent sine penger. Høyresiden støtter denne umoralen og mener denne utflyttingen er et resultat av feilslått politikk. Ja, ja, skatteparadisene hang til å gjemme verdier til korrupte statsleder, lysskye oligarker og norske skatte-opportunister ser i hvert fall ikke ut til å plage deres moral. Når høyresiden i Norge kan påstå at flytting til slike skatteparadiser er på grunn av feilslått norsk politikk, forstår de lite av moral og rettferdighet.

Stenseth klager over økte priser på strøm, matvarer, drivstoff og klager over lav kronekurs, inflasjon og renteøkning. Nesten alt av dette er jo påvirket av den tragiske krigen i Ukraina. Kan da Stenseth med sine billige argumenter liste opp regjeringer i Europa, ja for den del i hele verden, som har håndtert Ukraina-krisen bedre enn det den norske regjering har gjort?