Den store pengebruken i Moldeområdet får konsekvenser for Nord- og Sunnmøre. Det omforente Halsasambandet blir satt på vent i lange tider, og samme for vegsystem på Sunnmøre.

Konsekvensene for Moldeområdet er å bli først med nytt vegsamband, men samtidig vil nivået på bompenger svekke området. Riktignok en miljøgevinst at lokalbefolkningen vil bruke bilen langt mindre. Effekten for nord- og sunnmøringer er at man styrer unna Moldeområdet i den grad det er mulig for å spare penger.

Stamveger kan være viktig for bo-og arbeidsmarked, men for Ålesund er ikke bo- og arbeidsmarked det primære knyttet til stamvegen. Slik også eksempelvis for Bodø, beliggende fem mil fra E6 i Nordland.

Bo- og arbeidsmarked er viktig, men lite relevant i dette tilfellet, dersom man tenker pendling fra Ålesund til Molde eller omvendt. Pendlingen mellom Ålesund og Molde er meg bekjent 2-300 personer, mens pendlingen Ålesund/Sula er det minst det tidoble. For Ålesund vil veg nummer to mellom Sula og Ålesund være langt viktigere enn kryssingen over Romsdalsfjorden. Foruten Ålesund, vil da også Giske komme mye nærmere Sula.

Tautratunnelen er verstingen i lenken mellom Hjelset og Digernes med MA sin løsning. De ekstreme drifts- og vedlikeholdskostnadene den lange og dype tunnelen med to løp medfører, vil slett ikke bidra til reduksjon av nedbetalingstiden. 128 millioner årlig kun for denne tunnelen når snitt-tall brukes. Lange og dype tunneler som denne vil imidlertid koste langt mer en gjennomsnittet. Kostnader kan reduseres ved endring til et løp, men da svekkes sikkerheten og reisetiden.

Grundig og nøytral utredning av alternativet Romsdalsaksen som utfordrer til MA, vil sikre at riktig valg blir tatt for den økonomisk desidert største investering i fylket noensinne.

Paul Andreas HofsethÅlesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.