Vestnes FrP er som mange andre bekymret for pasientsikkerheten og det økonomiske aspektet for Helse Møre og Romsdal ved innføring av Helseplattformen i vårt fylke i april 2024.

Helseplattformen hadde en god visjon om en felles journalløsning for kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten i Midt Norge, og som en pilot med visjon for hele Helse Norge. Helseplattformen truer nå pasientsikkerheten og helsetjenestene både i kommunene og i Helse Møre og Romsdal.

Helseplattformen skulle koste 3,7 milliarder. Foreløpige anslag sier nå 6,4 milliarder.

Kommunene og Helse Møre og Romsdal som må ta det meste av denne regningen.

Både kommunene og Helse Møre og Romsdal er på sparebluss.

Innbyggere i vårt fylke må ta regningen i form av dårligere tjenester, lenger ventetid og nedskjæringer på tilbud både i både kommuner og i helseforetaket.

Det har blitt brukt enorme summer på opplæring og utstyr i kommunene. Sykehusene står nå for tur til å bruke enorme summer på opplæring og utstyr, som igjen vil forsinke sykehustimer, operasjoner og behandling til folk som trenger det.

Vestnes FrP har i lang tid vert bekymret for innføringen av et system i kommunen som ikke snakker med fastleger og tapper sykehusene for kapasitet og ressurser.

Derfor fremmer vi interpellasjon til kommunestyret, som ble fremmet av MDG, R, FrP og INP til kommunestyret i Molde og vedtatt.

Vi heier på helsepersonellet som står i kampen og som blir pressa til en innføring av et system som går ut over pasientsikkerheten til innbyggere i Møre og Romsdal.

Vi ber Helse Midt lytte til Helse Møre og Romsdal og utsette innføringen av Helseplattformen.