Fire uker før valget er «showet» i gang. Mangt er forutsigbart som at partiene vil strø lovnader og lokke med godsaker. Mer spennende er det når Sylvi Listhaug vil skrote Møreaksen (MA). Slikt skaper store overskrifter og forargelse – for noen. Vi som krever at Romsdalsaksen (RA) må utredes er nok mer tilfreds.

Det er 17 parti/lister ved fylkesvalget. Dersom vi definerer de i fylkestinget som per dato er såkalt uavhengig som ei gruppe, er det nå 12 parti/lister i dagens fylkesting. Der kjempes det om 47 plasser, og 13 plasser i fylkesutvalget som tilsvarer formannskapet i en kommune. Ingen kjenner resultatene høstens valg vil gi – men det er forventninger.

Knyttet til aksevalget, har oppslutningen til RA økt blant folket, samt i politiske og andre miljø. Parti/lister som skifter mening gir utslag, og samme for partienes oppslutning. Nordmørslista sin ene representant i fylkestinget kan eksempelvis få følge av flere og bidra til endret resultat ved ulike avstemninger.

Fylkesutvalget er viktig filter som behandler sakene først, og for ca. et års tid siden bestemte utvalget med 8 mot 5 stemmer at utredning av Romsdalsaksen ikke skulle til fylkestinget. Noen kjemper intenst for å hindre utredning – kan man undres hvorfor?

Nestlederen for transport- og kommunikasjonskomiteen, (ex samferdselskomiteen) Morten Stordalen, var krystallklar på et stort folkemøte på Vestnes i fjor om to forhold:

1. At regionen ikke skal straffes for at man undersøker om aksen kan bygges bedre og billigere. 2. At pengene ikke forsvinner til andre områder i landet (tilhører regionen)

På samme tid fikk trasévalget fra Digernes sin avklaring, og konsekvensen ble at uenigheten mellom MA og RA bokstavelig talt ble kortere. Sydlig startpunkt ble flyttet fra Digernes til Ørskogfjellet. Slik sett vil all oppgradering på nevnte strekning komme begge alternativ til gode.

Den fornuftige oppgraderingen med trasé utenom Sjøholt sentrum, krabbefelt på fjellet og mulig kort tunnel på toppen, gjelder egentlig E136 (Eksportvegen) og bør starte først best. Med Romsdalsaksen sin løsning vil fornuften flyttes helt til Hjelvika, slik at E39 og E136 blir samme veg fra Digernes til Hjelvika.

Treneringen av utredning av Romsdalsaksen opphører forhåpentligvis som følge av ny sammensetning i fylkesutvalg og fylkesting. Blir Senterpartiet jokeren, og følger partiet i fylket sin knappe flertallsbeslutning fra siste årsmøte?

Paul Andreas HofsethÅlesund

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!