Utdanningsvalget besluttet torsdag 23.03.17 å ikke starte opp barne- og ungdomsarbeiderfag og helsearbeiderfag ved Haram videregående skole neste år. Dette kom som et sjokk både for oss som elever, men også for skolen, siden det er 13 søkere som har dette som førstevalg.

Ifølge fylket er det 15 plasser på Vg2, og 65 % av disse plassene må fylles av søkere med ungdomsrett som har Haram videregående skole som førstevalg. 65 % av 15 plasser er 9,75 elever, mens det er 9 av våre søkere som har ungdomsrett.

Av de fire andre søkerne, så har to fullføringsrett, men er for gamle til å ha ungdomsrett. Vi stusser nå på begrepet «fullføringsrett», når disse ikke skal tas med i beregningene.

Videre reagerer vi på at fylket holder fast ved at vår klasse på Vg2 skal ha 15 plasser. Dette tallet er basert på gode søkertall de siste to åra, mens det tidligere kun var 12 plasser på Vg2.

Med 12 plasser hadde det sjølsagt vært innenfor kravet om 65 %. Videre er det sånn at det nye spesialrommet for 2HO ved Haram videregående er tegnet og bygd for kun 12 plasser. Klasserommet er tilpasset Helsefagarbeiderlinja, og det har blitt investert i utstyr til dette yrket.

Det hele blir ekstra rart når klassestørrelsen ved Fagerlia er 14 på Vg2.

Hvis fylket hadde satt 14 plasser på vår Vg2-klasse, så hadde 65 % utgjort 9,1 søkere med ungdomsrett, og vi kunne ha starta.Herøy og Ørsta har også klassetall som er lavere enn 15. Vi finner ikke noen tilfredsstillende forklaring på denne forskjellen.

Elevene på 1HO ved Haram videregående kommer ikke bare fra Haram kommune, men også fra øyer som Harøya og Misund.

Les også: Trenger felles løft for yrkesfag

Vi i 1HO er helt knust. Flere av oss vil ikke lenger kunne pendle til skolen, men blir nødt til å flytte på hybel. Stipendet vi får er ikke nok til å dekke hybel i Ålesund eller Molde. Vi skulle ønske at de på fylkestinget ville forstå at vi er mennesker med navn, følelser og framtidsvisjoner. Vi er ikke «stykk», og vi mangler ikke en «stykk» med ungdomsrett.

Fylket har ikke kjørt et reelt prøveopptak, så vi vet heller ikke hvor mange elever vi hadde fått med dem som har Haram videregående som andrevalg.

Videre har OT (oppfølgingstjenesten) så vidt starta arbeidet sitt for neste skoleår, og der pleier det å komme elever til Haram videregående.

Vi får aldri vite hvor mange elever som faktisk hadde fått tilbud om å begynne på Vg2 sammen med oss, for Utdanningsutvalget har allerede fattet vedtaket sitt.

Av de 24 klassene som var foreslått nedlagt, var det bare en som ble reddet av utdanningsutvalget: CREO ved Ålesund videregående, som hadde 6 søkere på 27 plasser.

Skolen har ingen ankerett på dette vedtaket, men saka er nå vedtatt å bli tatt opp igjen i Fylkestinget.

Vi håper at politikerne vil gå inn for at linjen opprettholdes. For kommunene og de små bygdene våre, vil det være et tap å miste så mange jenter til byene.

Med tanke på framtidig innbyggertall i distriktene, lærlingkontrakter og lokal arbeidskraft, mener vi at det er uheldig med en slik sentralisering av dette skoletilbudet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!