Hvert bygg i Møre og Romsdal kan produsere sin egen strøm. Kortreist strøm er den beste forsikringen mot høye strømpriser.

Vi har alle merket de høye strømprisene på lommeboken. Norge har vært et land med god tilgang til nok og billig strøm. Slik er det ikke lenger. Og det går dessverre ikke over av seg selv.

Hvis vi ikke tar grep nå risikerer vi et kraftunderskudd i 2027, ifølge Statnett. Det kan bety at vi må importere mer kraft og varig at strømmen blir dyrere.

Hadde vi bare kunnet slå av bryteren (ja, strømsparing er også viktig) hadde alt vært greit, men i løpet av de neste årene må vi fase ut fossil energibruk i transport, landbruket og industrien, samt etablere ny grønn næring. Det krever store mengder fornybar kraft som vi per nå ikke har.

Den raskeste måten å produsere mer strøm på er å installere solceller på boliger, næringsbygg, kommunale bygg og industribygg. Det er et godt alternativ fordi:

  • Forbrukeren får en «forsikring» mot høye strømpriser. Solceller gir minst 30 år med lavere strømregninger, og forbrukeren blir mindre avhengig av svingningene i strømprisene.

  • Solcelleanlegg er spesielt gunstig for de som lader elbil(er). Dessuten kan strømnettet avlastes.

  • Man bruker allerede eksisterende infrastruktur, og man beslaglegger ikke urørt natur.

Solen skinner uansett om vi benytter oss av den eller ikke, teknologien har vi, husene er allerede bygd og bransjen er klar til å montere solcellepaneler. Så hva venter vi på?

Ved utgangen av 2022 var det bygd ut om lag 0,25 TWh med solkraft i Norge. I fjor økte markedet med 300 prosent, og i år viser prognoser at veksten kan bli nye 100 prosent. Dersom myndighetene tilrettelegger for solkraften kan også veksten fortsette, og Nelfo mener vi kan nå 8–10 TWh solkraft i 2030.

Og det er mye å ta av, Multiconsult har regnet ut at det tekniske potensialet for solstrøm på fasader og tak i Norge er 66 TWh årlig. Det er omtrent halvparten av strømforbruket i Norge på et normalt år. I samme rapport som Multiconsult har laget for Nelfo er det tekniske potensialet for solstrøm i Ålesund kommune 730 GWh årlig og hele 3850 GWh årlig i Møre og Romsdal.

Politikerne bør lage konkrete planer for hvordan vi skal benytte oss av denne kraftkilden og legge en strategi for hvordan sin respektive kommune kan få solstrøm på så mange tak som mulig i sine kommunale bygg i den kommende perioden.

Det er bra å bygge ut havvind og ruste opp eksisterende vannkraftverk, men det ligger mange år frem i tid. En betydelig andel av dette kan realiseres til forsvarlige kostnader og uten særlige nettinvesteringer. Da kan solkraft bli en stor bidragsyter til å sikre kraftbalansen i Norge på en samfunnsøkonomisk god måte, med lav konfliktgrad. Solstrøm kan vi begynne med i morgen. Det er bare å bestemme seg. Vi som bransje er klare. For oss er dette vinn-vinn:

Vi får tilgang på konfliktfri, fornybar strøm på kort tid.