For noen år siden ble det satt inn nye og større ferjer på mange samband langs kysten, og nå skal de skiftes ut med batteriferjer, etter påtrykk fra Stortinget.

Ferjeleiene blir omarbeidet, og store omformerstasjoner bygges for lading av batterier. Disse må ha ekstra høyspentlinjenett som også koster penger. Her går milliardene rett i «dass», eller rett i lomma til de store elektrokonsernene og diverse entreprenører. For ikke å glemme de tyske kullkraftverkene som får levere merbelastningen i det Europeiske fellesnettet.

På toppen av dette kommer subsidiering av elbiler som koster skattebetalerne over 30 milliarder pr. år.

Og galskapen blir ikke mindre når det dukker opp opplysninger om hvordan FN sitt klimapanel styres. Det er i dag fullstendig politikerstyrt. Seriøs vitenskap er fullstendig skjøvet til side.

På grunnlag av dette har politikerne satt i gang radikale samfunnsendringer som er direkte destruktive, og miljøfiendtlige. Derfor ender vi opp med 20–30 prosent dyrere ferjer.

Et vanvittig sløseri, under dekke av å redde miljøet, men som fører til ytterligere forurensing, og trafikantene må betale.

Kjell Tandberg Tjørvåg

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.