Etter koronaen trenger vi en ny start i Norge. Da må det bli vanlige folk sin tur. Prisen på fergebilletten kan synes uviktig for dem som bor i store byer med kort vei til jobb. For folk i Møre og Romsdal som er avhengig av ferge, er det annerledes. For noen er det snakk om betydelige kostnader.

Arbeiderpartiet lytter til folk. Vi har hørt sterke fortellinger fra mennesker som har vurdert å flytte, si opp jobben, eller fortalt at de må kutte i fritidsaktivitetene for barna.

Sånn kan vi ikke ha det, det er det motsatte vi trenger: et land med mindre forskjeller, sterkere fellesskap, der folk kan leve gode liv også ved kysten og fjordene.

En viktig grunn til at billettprisene har steget urimelig mye de siste årene, er en omlegging av inntektssystemet for fylkene som Ap stemte imot.

Den har gitt store fergefylker som Møre og Romsdal betydelige kutt i overføringene fra staten.

Prisen har vanlige folk måttet betale. Det går inn i et mønster vi har sett i årene med høyreflertall, og det er dette Arbeiderpartiet nå vil ha endring på.

For oss handler det om rettferdighet, om at det må bli vanlige folk sin tur, men også noe mer: ambisjonene for Norge som nasjon. Tryggheten for arbeid og velferd til alle, henger sammen med vår økonomiske kraft, våre bein å stå på.

De senere årene har vi sett en urovekkende utvikling i samlet eksport. Regjeringen har feilet med sitt viktigste, uttalte prosjekt, en omstilling av økonomien til tiden etter oljealderen.

Arbeiderpartiet har derfor satt et ambisiøst mål om 50 prosent vekst i norsk eksport fram til 2030. Da må det satses over hele landet, ikke minst langs kysten og fjordene.

Flere av eksportnæringene med størst vekstpotensial ligger her. De kan ikke vokse uten at folk etablerer seg og trives nær jobbene de tilbyr, med mulighet til pendling uten for store kostnader.

Halvering av fergebillettprisen, sammen med økt pendlerfradrag, er derfor håndfaste deler av Arbeiderpartiets store prosjekt: en ny start i Norge, der det blir vanlige folks tur.

Åse Kristin Ask Bakke2.-kandidat til stortingsvalget; Møre og Romsdal (Ap)

Jonas Gahr StøreLeder (Ap)

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no