Som ventet kommer det ikke svar fra Lykkebø Strand på hvor Frp skal kutte 29 millioner i en allerede presset administrasjon. Er det i byggesaksavdelingen, tildelingskontoret eller oppvekstteamet?

Det er lett å komme med løfter uten å bidra med løsninger. Kunnskapsløsheten FrP bygger på er at Ålesund kan redusere drift «for å havne på nivå med sammenlignbare kommuner.» Sannheten er at Ålesund driftes billigere enn sammenlignbare norske kommuner. KOSTRA-målingene dokumenterer det.

FrPs valgløfter bygger ikke på en realistisk økonomisk politikk. De skal redusere kommunens inntekter og samtidig øke kommunens utgifter på helse og skole. Dette henger ikke i hop. Slik kan velgerne bli lurt. Som de er blitt lurt før. Frp har tidligere bidratt til at Ålesund har vært 12 år under statlig administrasjon i ROBEK. Dermed stoppet alle investeringer og utvikling opp disse årene. Det bør ikke gjentas. Lykkebø Strand etterlyser hva Ap har gjort innen helse og skole mens vi har hatt ordføreren?

Prioritet de første fire åra var å få Ålesund ut av ROBEK. Det klarte vi. Vi sørget for investeringskraft, og har bygget for og vedtatt en økonomiplan hvor det satses over to milliarder i utviklingen av Ålesund. Her er noe av det vi – i godt samarbeid med Sp, KrF, V, SV og MDG -har fullført, eller hvor det er vedtak i økonomiplanen om å iverksette:

 • Kjøpt Sanitetshjemmet, hvor det blir 50–70 plasser med heldøgns omsorg.

 • Nytt Volsdalen bokollektiv. Avsatt 350 mill. for inntil 100 plasser med heldøgns omsorg.

 • Kjøpt Wasmuthgården på Aspøya. 90 mill. til omsorgsplasser med heldøgns omsorg.

 • Daatunet på Moa, 20 omsorgsboliger med heldøgns omsorg, bygging i gang.

 • Olsvika, 10 boliger med heldøgns omsorg, bygging starter i høst.

 • Avsatt 150 mill. til kjøp av boliger med tilgang heldøgns omsorg.

 • Bygd avlastningssenter for barn til 150 mill.

 • Bygd Kolvikbakken ungdomsskole og hall, 264 mill.

 • Bygd Emblem barneskole og hall, 230 mill.

 • Hessa skole 340 mill., igangsatt bygging.

 • Osane idrettshall 262 mill., kontrakt skrevet. Snarlig igangsetting.

 • Pusset opp barneskolene Lerstad, Åse, Ellingsøy, Flisnes, Aspøy og ungdomsskolene på Skodje og Ellingsøy.

For å sitere Einar Gerhardsen: «Det er resultatene som teller!». Arbeiderpartiet vil bli målt på hva vi har levert. Vi tar folkevalgoppdraget på alvor med langsiktig økonomistyring, for Ålesund skal bygges videre!