Prisene på blant annet bensin og strøm har skutt i været, og gitt «vanlige folk» dårligere økonomi. Statens inntekter har derimot økt kraftig.

Løsningen til Støres regjering har vært å gi strømstøtte som har blitt kritisert for å være lavere enn inntrykket regjeringen har gitt. Det gis strømstøtte på 80 % av elektrisitetsprisen, men ut fra den totale summen utgjør støtten bare 15-30 % av regningen.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, sa før stortingsvalget i 2021 at Senterpartiet er en garantist for at bensinprisene i Norge skal ligge under 20 kroner.

Heldigvis for politikerne i Senterpartiet ble den sovende paragrafen som kunne straffe politiske løftebrudd med fengselsstraff, fjernet i 2008.

Som følge av at «vanlige» og «uvanlige» folk har fått dårligere økonomi, har de nyeste meningsmålingene vist at de borgerlige partiene har flertall. Velgerne tror tydeligvis det hadde vært bedre om borgerlige partier hadde styrt.

Hva er egentlig forskjellene på en borgerlig sosialdemokratisk regjering og en rød sosialdemokratisk regjering?

En Høyre-dominert sosialdemokratisk koalisjonsregjering gir typisk litt lavere toppskatt på inntekt, enn hvis en rød sosialdemokratisk koalisjonsregjering styrer.

Særavgiftene på bensin, strøm osv vil øke relativt likt uansett om det er rød eller blå regjering. Oljepengebruken kan øke mer under en blå regjering, slik vi så under Erna Solberg.

De offentlige utgiftene som andel av det norske bruttonasjonalproduktet, økte fra 55,4 % til 59,1 % prosent under Solberg-regjeringene.

Hadde Liberalistene styrt Norge, ville vi fjernet alle drivstoffavgiftene og strømavgiftene. Med en bensinpris på 25 kroner, vil en fjerning av alle avgifter redusere bensinprisen til litt over 13 kr. Videre ville vi redusert statens enorme forbruk, og gjort som Robin Hood: Gitt pengene tilbake til skattebetalerne.

Vil du bytte mellom en rød og blå sosialdemokratisk regjering hvert fjerde til 12. år, og bli innbilt at det gir reell endring? Da kan du fortsette å stemme på det stortingspartiet som er flinkest til å innbille deg at du får det bedre hvis akkurat de styrer.

Hvis du vil prøve noe nytt, må du stemme Liberalistene. Vi kjemper for et mye lavere skatte- og avgiftsnivå. Du er vel bedre skikket til å bruke dine penger enn det stortingspolitikerne er?