FrP, Høyre og Ålesundlista er enige om en ny retning for Ålesund de neste fire årene. Det var store forventninger til et retningsskifte i befolkningen. Derfor er det viktig at vi som tror på dette skiftet bretter opp ermene og gjør en jobb for å forsvare det vi har arbeidet så hardt for i valgkampen. Det sier seg selv at ikke alt kan innfris, men hovedlinjene som er definert i programmet vårt skal vi etterstrebe. Det handler om en mer målrettet eldreomsorg, og utrede alternative løsninger for Kvasnes. Begge lovnadene er mulig å innfri innenfor de inngåtte avtaler mellom disse tre partene.

Ålesundslista har programfestet å se på alternative løsninger til renseanlegg i fjellhall på Kvasnes. Vi takker for tilliten fra velgerne og gir oss ikke, dette vil vi på vegne av dere kjempe for videre. Økonomi og økende kommunale avgifter har vært vårt ankepunkt, i tillegg til frykta for forurensing av Storfjorden og strandsonen i Vegsund, Flisnes og Emblemsvågen.

Det er ikke til å legge skjul på at vi hadde håpet at utredning av alternativ ble en del av samarbeidserklæringen. Når det ikke ble slik, betyr det naturligvis ikke at valgløftene er døde og begravet, snarere tvert imot.

Sammensetningen i det nye kommunestyret har endret det flertallet som ikke har ønsket å vurdere alternative løsninger for å få ned kostnadene for befolkningen. I valgkampen har både Ålesundslista, FrP og flere av de andre partiene programfestet å utrede alternativ. Da trenger vi bare 1 stemme til, for å få det nødvendige flertallet som vi har etterlyst fra det gamle kommunestyret med Arbeiderpartiet i spissen.

Det kan også se ut som det nye kommunestyret i Sula kommune har sett seg redd på kostnader som er uten kontroll for Kvasnes. Hva gjør Ålesund da om Sula ombestemmer seg?

La oss komme ut av mørket og raskt få tall på bordet med oppdaterte kostnader for Kvasnesanlegget. Verken kapitalkostnader eller prisstigning er tatt med, ei heller oppdaterte driftskostnader. Og kostnadsfordelingen må oppdateres ettersom Haram går ut av fordelingen.

De som gleder seg og harselerer på Facebook og i media om brutte valgløfter, kan trekke pusten og vente på neste utspill som kommer. Vi har tidligere aldri vært så nær et flertall for å finne en god løsning for å ivareta innbyggerne og alle som frykter byggestopp.