Onsdag 16. august arrangerte NAF, NHO og Borgundfjortunnellen AS m.fl. et folkemøte, der planen for den lenge etterlengtede Borgundfjordtunnellen mellom Ålesund og Sula ble presentert og diskutert.

Det ble et godt møte, som forhåpentlig vil bidra til å løfte prosjektet videre frem mot en realisering. Med dagens mange trafikale utfordringer, alvorlige ulykker og køkjøring på strekninga Sula via Moa til Ålesund, haster det nå med å få etablert tunellen. Den er kritisk nødvendig som avlastningsvei ved ulykker og redusert køkjøring. Men også samfunnsnyttig med tanke på å bygge by og land tettere sammen.

All honnør til Hans Petter Kåresen som i årevis har vært pådriver for å få realisert den lenge etterlengtede Borgundfjordtunellen.

Jeg håper prosjektet nå vil få en rask og positiv politisk behandling i de to kommunene Ålesund og Sula. Det er også å håpe at Statens Vegvesen nå endelig evner å se alvoret i trafikksituasjonen og gir sin støtte.

Denne saken minner meg på at den samme, - Hans Petter Kåresen, i årevis kjempet for å få realisert ny adkomst med tunnel gjennom fjellet til Flatholmen bak byfjellet. Kåresen møtte også den gang stor motstand. Heldigvis lyktes han til slutt. Det håper jeg han gjør også med Borgundfjordtunnelen.

Jeg mener også å huske at det i sin tid, i forbindelse med politisk behandling av Tyrholm & Farstad sin utbygging av containerhavna i Skutvika, ble hevdet at Flatholmen ikke var egnet til å utvikle den typen havneaktivitet som vi ser det etableres der i dag.

Personlig mente jeg den gang at containerhavna burde legges til Flatholmen. Skutvika - som den siste indrefileten på sydsiden, burde allerede den gang blitt spart til bygging av boliger. Nå etter mange år, ser vi heldigvis muligheten for at bydelen Skutvika kan få «blomstre» til glede for folk som skal leve og bo i området.

Det er godt at det finnes pådrivere rundt oss som står sterk i trua på sine prosjekt.

Tunellen til Flatholmen ble i sin tid realisert kun på grunn av Hans Petter Kåresen sin stå-på-vilje og «stahet» Den har i ettertid bidratt sterkt til utviklingen av Ålesund havn bak fjellet.

Det er i dag fantastisk fint og spennende å følge den positive utviklingen som skjer der i dag.

Jeg håper at det om ikke så altfor lenge, skal bli mulig igjen å skue tilbake og konkludere med at Borgundfjordtunnelen har blitt til stor glede og nytte for både by og omland.