Til Høyres landsmøte, som skal holdes i mars, er det foreslått at vin skal kunne selges i dagligvarebutikkene. Argumentet er at folk skal slippe å dra på Vinmonopolet. Samtidig vil forslagsstillerne beholde Vinmonopolet. Dette er et forslag som svekker den ansvarlige alkoholpolitikken som har sterke tradisjoner i Norge.

Dersom dette realiseres må vi regne med å tape kampen om å beholde Vinmonopolet. Vi har i dag monopolordningen på «nåde» fra EU fordi ansvarlig salg handler om folkehelsen. Skal det bli lov å selge vin i dagligvarebutikkene, forsvinner argumentet og unntaket fra EU.

Forslagsstillerne fra Høyre tar feil dersom de tror det er mange velgere å hente på en mer liberal alkoholpolitikk. Tvert imot er det bred oppslutning om vinsalg på polet, restriktive skjenketider og gjeldende aldersgrenser. Undersøkelser viser at over 80 prosent av landets befolkning ønsker å beholde vinmonopolordningen. Et like viktig argument mot butikksalg er at lettere tilgjengelighet fører til økt forbruk, og da også større alkoholproblem.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Rusforskningen er klar på at økt tilgjengelighet er en av de viktigste faktorene for økt alkoholkonsum. Når flere drikker mer, vil også antallet som får problemer med alkoholbruken øke. Den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet om «Rusmidler i Norge» viser at antall alkoholrelaterte innleggelser på sjukehus og helseinstitusjoner har steget de siste 15 årene. Samtidig har vi de siste tiårene opplevd en stor vekst i antall vinmonopolutsalg og skjenkesteder.

I mai skal Frp ha sitt landsmøte og vedta sitt valgprogram for kommende stortingsvalg. Programkomité ønsker ølsalg på bensinstasjoner og i kiosker. Argument for forslaget er lik behandling av butikker. I programkomiteens høringsutkast foreslås å oppheve monopolet for omsetting av alkoholholdige drikker. Flertallet i programkomiteen ønsker å gjøre kiosker og bensinstasjoner jevnbyrdige med dagligvarebutikker. Dersom det blir vinsalg i dagligvarebutikker, vil det dermed føre til vinsalg også i kiosker og på bensinstasjoner.

Alkohol er ikke en vanlig vare der det bare skal tenkes butikk. Fordi alkohol kan gi store helseskader og negative konsekvenser, både for den som drikker og for dem som er rundt, har vi en sterk tradisjon i Norge for at alkoholpolitikk ikke er næringspolitikk, men helsepolitikk.

Det som trengs nå, er ikke mer frislipp og økt tilgang på alkohol, men en alkoholpolitikk som setter helse og trygghet først. Derfor sier vi: «Nei takk» til både vin i butikk og til øl i kiosker og på bensinstasjoner.