Dette ble heldigvis fordømt av de fleste, men dessverre feiret som «seier» av altfor mange i Gaza. Men Israel har ikke rukket å begrave sine døde før de mottar fordømmelser fra mange aktører. Nå blir Israels mottiltak mot Hamas karakterisert som krigsforbrytelser. Da har Hamas fått det akkurat slik de vil. De har gjennomført en massakre i et omfang som jødene ikke har opplevd siden Holocaust og samtidig fått mange til å fordømme Israels handlinger. Her går mange dessverre Hamas’ ærend, kanskje uten å tenke over det. Nå ønsker Hamas kynisk nok høye palestinske tapstall for at kritikken av Israel skal bli stor.

Jeg forstår at det nå er en svært krevende situasjon for mange i Gaza. Det er sterkt beklagelig! Men all den tragedien som de sivile på Gaza nå opplever må Hamas bære ansvaret for. Tenk hvor godt de kunne ha de på Gaza om alle de midler som verdenssamfunnet har sponset de med hadde vært brukt til befolkningens beste. Men Hamas prioriterer i stedet å bruke svært store ressurser på å angripe Israel. For deres uttalte mål er å eliminere den jødiske staten og opprette et Palestina fra elven (Jordan-elven) til havet.

Det hevdes at det Israel nå gjør skaper en humanitær katastrofe, men ingen har gode forslag til hva annet Israel kan gjøre. De må frata Hamas mulighet til å gjennomføre slike angrep igjen. Det bør de fleste nå forstå. Da må de stoppes, enten ved forhandlinger eller ved maktbruk. Å forhandle med militante islamister er nytteløst. Det fikk også norske myndigheter erfare da de prøvde å forhandle med Taliban. Da er det dessverre ikke mange alternativ igjen. Nå er det viktig at verdenssamfunnet retter kravene og kritikken mot Hamas. Det må kreves at de frigir uskyldige gisler og at de ikke hindrer sivilbefolkningen i å evakuere. Det å holde gisler og å gjemme seg bak sivilbefolkningen er grove krigsforbrytelser. Og en må ikke allerede nå glemme hvem som startet denne krigen.

Noen tror fortsatt at om Israel opphever blokaden av Gaza og trekker seg ut av Vestbredden så vil freden senke seg over området. Israel trakk seg helt ut av Gaza i 2005 og vi ser hvordan det har gått. Nå vet vi hva som skjer om Hamas sine folk får uhindret tilgang til Israel. Det er ikke særlig lystig å tenke på.