Broen over elven er også fjernet. Det er bygget et svært gjerde rundt plassen ved vannanlegget med fjernstyrt port, så ansatte ved vannverker skal slippe å gå ut av bilen når de skal inn på området.

Hytteeiere har tidligere fått nøkkel til bommen nede ved idrettshallen for å kunne kjøre opp og parkere ved kummen. Derfra er det vesentlig kortere å komme opp til Sælebakkane og opp på fjellet.

Denne muligheten er de nå uten videre fratatt. Gjerdet gjør det umulig å komme fram til stien. Det er med overlegg plassert slik at det å komme bort til stien ved kummen er ikke lenger er mulig. Vannverket har nå sikret gratis, inngjerda parkeringsplasser for ansatte ved vannanlegget. Et frynsegode som skal beskattes på lik linje med andres.

At «folk» parkerer ved kummen har jeg ikke sett. Om så var, har de hatt nøkkel til bommen og tillatelse til å parker eller at vannverket har latt bommen være opp.

Denne inngjerdingen har skjedd i all stillhet. Folk flest er tatt på sengen. Man kan da spørre seg om dette er skjedd etter en godkjent og offentliggjort reguleringsplan.

Utdrag fra bestemmelser om utarbeiding av reguleringsplaner: § 12-8: Ved oppstart av planarbeidet skal berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte varsles om at planarbeidet igangsettes. Arbeidet skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, samt i elektroniske medier (kommunens hjemmeside). Det bør settes en rimelig høringsfrist (Ved planprogram krav om minimum 6 uker og for andre anbefales minimum 3 uker) …

Ålesund kommune gjør atter alt å dømme som det passer den, når det passer den. Allmennhetens interesser har liten vekt, om noen overhodet.

Å bøte på dette er den enkleste sak av verden: Flytte gjerdet 2 meter sørover.

Hvis begrunnelsen for dette dramatiske og helt unødvendige inngrepet i ferdselsretten er vannsikkerhet, så er den etter dette ikke blitt bedre. Hvis noen vil ødelegge vannet i kummen kan det lett gjøres med droner.

Jeg opplever dette som et overgrep fra kommunens side, et angrep på allemannsretten, den frie ferdselsretten i vår natur, vårt felles gode.