Nå kommer det nye regler for lastebiltransporten som gjør det vanskeligere å drive useriøse transportselskaper med sjåfører på luselønn. Nye fellesregler for de europeiske landene hindrer useriøse lavprisaktører å kjøre fritt i Norge.

Regjeringen går inn for å innføre EUs mobilitetspakke i Norge.

Et av hovedpunktene er at det skal bli bedre arbeidsforhold og mer seriøsitet i bransjen. Det er bra for trafikksikkerheten på norske veger. Og bra for arbeidslivet vårt.

Useriøse transportselskaper har lenge hatt store konkurransefordeler med lave lønninger, slavelignende arbeidskontrakter og utstrakt kabotasjevirksomhet.

Utenlandske sjåfører får endelig rett til å returnere til hjem hver tredje eller fjerde uke, og arbeidsgiver skal betale hjemreisen.

Sjåføren skal dessuten slippe å sove i kahytten under den lovbestemte ukehvilen, og arbeidsgiveren skal selvsagt betale for ordentlig overnatting. De nye reglene lovfester dessuten at sjåførens lønn skal følge nivået i landene der transporten utføres.

Transportbransjen er stor, og det har lenge vært en bekymring for at de dårlige lønns- og arbeidsforholdene hos utenlandske aktører skal smitte over på arbeidslivet i Norge. Nå blir denne risikoen redusert betraktelig.

De nye reglene er gode nyheter for alle som jobber daglig innen transport. Det er også gode nyheter for de seriøse transportbedriftene vi har i Norge, og det er de vi har flest av.