I forbindelse med 1. mai ønsker jeg å ta opp et viktig tema som angår mange i samfunnet vårt, spesielt småbarnsforeldrene. Tidsklemma er en realitet for oss alle, en byrde som har plaget oss i årevis og som vi aldri blir kvitt samme hva vi gjør.

Er det ikke på tide med en arbeidslivsreform som virkelig tar hensyn til disse behovene? Jeg snakker selvfølgelig om overgangen til en sekstimers arbeidsdag.

Vi ser tilbake til 1919 da åttetimersdagen ble innført i Norge, en milepæl for arbeiderbevegelsen. Denne reformen skulle gi arbeiderne mer fritid og bedre livskvalitet, med en enkel fordeling av tid: 8 timer arbeid, 8 timer fritid og 8 timers hvile.

Men det er viktig å forstå at dette skjedde for over hundre år siden, og samfunnet har endret seg enormt siden den gang. Vi har gått fra husholdninger der kun én person var i arbeid, til dagens virkelighet der begge foreldre er i jobb og deler på omsorgsoppgavene hjemme.

I dag står moderne familier ovenfor en rekke utfordringer i rammene av den tradisjonelle åttetimersdagen. Pendling til og fra jobb tar stadig lengre tid, spesielt med økte boligpriser som fører til lengre avstander mellom jobb og hjem. I tillegg må det være tid til omsorg for barn, hjelp med lekser, fritidsaktiviteter og kvalitetstid med foreldrene.

En kortere arbeidsdag vil naturligvis redusere stress og belastning for arbeidstakerne, med positive ringvirkninger som mindre sykefravær og bedre folkehelse. Dette blir spesielt viktig med tanke på den økende pensjonsalderen. På denne måten kan flere fortsette å jobbe lenger uten å bli tvunget ut i tidlig pensjon eller bli avhengig av trygdeytelser.

Noen kan hevde at en sekstimersdag vil føre til lavere produktivitet og økte lønnsutgifter, men erfaringene fra bedrifter som har innført dette viser faktisk det motsatte. Økt trivsel og motivasjon blant ansatte fører til økt lønnsomhet for bedriften.

Rødt foreslår at statlige midler fra et «sekstimersfond» kan støtte kommuner som ønsker å innføre pilotprosjekter med sekstimersdag, som allerede er i sving hos Gullfaks Barnehage i Stavanger.

Kjære arbeider, er det ikke på tide med en arbeidsreform som virkelig tar hensyn til ditt behov? En sekstimers arbeidsdag kan være akkurat det som trengs for å oppnå balanse i livet, med mer tid sammen med familie og muligheten til å puste litt.

La oss ta opp debatten om sekstimersdagen igjen og jobbe mot en mer balansert og bærekraftig fremtid for alle. Gratulerer med dagen!