I en vanskelig tid for maritim industri jobber GIEK tett med bedriftene for å åpne opp nye markeder, og sikre arbeidsplasser. En ny beregning viser at våre garantier bidro direkte til 1.640 arbeidsplasser i Møre og Romsdal i 2016. Det er mer enn i noe annet fylke.

Samtidig er GIEK pålagt å minimere statens tap på løpende garantier, som tidligere ble utstedt til offshorerederier og andre debitorer. I sum har vi et komplekst men viktig samfunnsoppdrag.

Men snarere enn å forklare vårt arbeid, bidrar kommentaren «Røkkes venner i GIEK» på smp.no 14. februar med spekulasjoner og usannheter om våre regler og beslutninger.

GIEKs spilleregler bestemmes av Stortinget og regjeringen, samt internasjonale avtaler under OECD og EØS. Våre garantier til finansiering av skip vurderes bl.a. ut fra hvor mye som bygges i Norge, hvor i verden skipet skal seile og hvordan det får sin inntekt.

Skip i innenriksfart som tjener penger i norske kroner er fortsatt utelukket fra å få kjøperfinansiering – uansett næring. Utenriksfart og offshore, som konkurrerer internasjonalt, kan derimot falle innunder eksportbegrepet for GIEK.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Innenfor regelverket er GIEK åpen for å hjelpe alle næringer og alle bedrifter som oppfyller kravene i vår kredittvurdering. Først blir saka analysert og drøftet av GIEKs interne kredittkomité.

Samarbeidende bankers syn kommer også fram. Deretter blir saka behandlet grundig i GIEKs styre, eventuelt i flere omganger, og besluttet der. Å hevde at GIEKs administrerende direktør foretar egenhendige beslutninger i slike saker, er useriøst.

Eksport og tapsrisiko er en krevende balansegang for GIEK, men vi står på for Møre og Romsdal og resten av landet.

Litt mer balanse i Sunnmørsposten tar vi gjerne med oss på vegen.

Allon GrothKommunikasjonssjef GIEK

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.