I en lederartikkel lørdag 1. desember advarer avisen mot «omkamp» om Møreaksen (MA). Frank Sve (Frp) sier nå at MA er for dyr og lite formålstjenlig, og antyder at Romsdalsaksen bør utredes. Det er ingen grunn til å tro at det han sier går på tvers av tenkningen i departementet.

Hittil har det stort sett vært den veldokumenterte motstanden mot MA i Molde og Romsdal som har vært fokusert. Men hva med Sunnmøre?

Styret i Hafast (HF) inngikk en avtale med styret i Møreaksen AS om at MA skal bygges først (budsjett ca. 40 mrd.), mot at HF ble neste i køen. Det ble smilt bredt blant MA-tilhengerne i Romsdal.

HF-styret innså ikke at det verken blir penger igjen til Hafast eller Halsafjorden på Nordmøre på svært lang tid (les Perspektivmeldingen). Statens vegvesen (SVV) endrer nå MA til en vanlig 2-feltsvei og fjerner derved selve rasjonalt for vedtaket, som var 4-feltsvei med 110 km/t på hele strekningen Ålesund-Molde.

Det beste både økonomisk og logistisk er at E39 sammenfaller med E136 helt til Hjelvika, og at E39 derfra følger Romsdalsaksen videre nordover mot Molde og Nordmøre. Da får E136 maksimal nytte av E39-pengene, og eksportvegen blir kortere og oppgraderes raskere (Romsdalsaksen har tunnel fra Solnør forbi Sjøholt). Dette er Sunnmøre best tjent med, noe også kommunene på indre Sunnmøre er tydelige på. Møreaksen splitter mer enn den samler fylket.

Romsdalsaksen: – Unngår lange tunneler og store kostnader

Sunnmørsposten synes det er «uklokt med omkamp» fordi at pengene da kan forsvinne.

Da Solvik-Olsen var i Vestnes rett før stortingsvalget, ble han utfordret på E39-diskusjonen og Romsdalsaksen som alternativ til MA. Han sa bl.a.:

1. Det er ikke slik at en mister plassen på Nasjonal Transportplan (NTP) ved at man kommer opp med bedre og billigere ideer.

2. Vi vil legge vekt på folkemeningen.

Det er en grunn til at NTP blir rullert hvert fjerde år – da kan man ta hensyn til det som skjer undervegs. Det har vært store endringer siden Møreaksen ble vedtatt. Senest sist vinter sa SVV at teknologien for å bygge flytebruene til Romsdalsaksen ikke fantes – det var for langt og for dypt.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Nå har SVV valgt nettopp flytebruer til kryssing av Bjørnafjorden (Hordfast), og den er 1 km lenger, 100 m dypere og mye mer værutsatt! MA ivaretar heller ikke at fylkets næringsliv kan bli verdensledende på bygging av flytebruer – en fremtidsindustri i oljetidens solnedgang. Både Hafast, Romsdalsaksen og Halsafjorden kan og bør bygges med slike bruløsninger. Møreaksen er fortidens tankegods.

Terje Tovan Molde

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.