Å føre innbyggerne bak lyset med skryt av at eget urealistisk budsjett er ikke løsningen på Ålesund sine utfordringer innen helse- og skole, og det er også ufint.

Gjentatte ganger hører og leser vi fra Håkon Lykkebø Strand at FrP sine budsjettforslag er en betydelig satsing på helse og skole. Det FrP unnlater å nevne er at dette medfører så store kutt på andre områder at dette slettes ikke lar seg gjennomføre. Kuttene hadde ført til nedlegging av regnskap og lønnsavdelingen. Det hadde også ført til uforsvarlig lang ventetid for næringsliv og innbyggere, som har behov saksbehandling og godkjenning av byggesøknader.

FrP bør tilstrebe seg å levere budsjettforslag som er kvalitetssikret av administrasjonen i kommunen. Da ville nok tilbakemeldingen være at forslaget ikke lar seg gjennomføre – Det ville ikke vært mulig å drifte Ålesund kommune.

En bør også notere seg at heller ikke tidligere samarbeidspartner gjennom mange valgperioder, Høyre stemmer for FrP sitt budsjettforslag.

Høyre forstår at det er ikke mulig å drive en kommune uten en kommuneadministrasjon og har denne perioden ikke stemt på Frp sine budsjettforslag, men subsidiært på Ap sitt budsjettforslag. Ålesund sine innbyggere fortjener at politikerne forvalter kommuneøkonomien basert på realistisk og trygg styring. Likeså at vi omstiller den kommunale driften for å kunne møte de utfordringer vi vet kommer.