Ambisiøse mål krever ambisiøse tiltak. Vil regjeringen innfri når vi i løpet av seks år skal produsere 16 ganger så mye solenergi som vi gjør i dag? Her er våre fem råd til hvordan vi skal nå målet om å produsere 8 TWh innen 2030.

I fjor ga stortinget regjeringen en marsjordre om å komme med en konkret handlingsplan for hvordan Norge skal gå fra å produsere 0,5 TWh solenergi til 8 TWh innen 2030. Regjeringen har varslet at de vil lansere handlingsplanen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i midten av mai. Vi er spent på hva den kommer til å inneholde og om tiltakene er så gode at vi når målet?

Det haster

Norge ligger langt bak resten av Europa når det kommer til solenergi per innbygger. Nederland topper listen med 1.280 watt per hode, mens vi i Norge ligger på beskjedne 110 watt per hode. Dette gapet må tettes, og det må skje raskt. For hvert «danske hode» er det installert 832 watt med solkraft – nesten åtte ganger så mye som hos oss, mens Sverige har installert fire ganger så mye solkraft som oss, med 458 watt per hode.

Trenger solceller på 220.000 boliger innen 6 år

Selv om det allerede er installert solcelleanlegg på 30.000 norske bygg, har vi mye å strekke oss etter. Det norske potensialet for solkraft er vesentlig større – og nødvendig å utnytte.

Det tekniske potensialet for solstrøm i Møre og Romsdal er hele 3850 GWh årlig ifølge en rapport Multiconsult har laget for NHO Elektro.

Dersom vi skal nå Stortingets mål om 8 TWh solkraft i 2030, mener vi i NHO Elektro minst 5,5 TWh må komme fra solkraft på bygg. Da må 250.000 boliger og bygg bli kraftprodusenter de neste seks årene.

For at vi skal komme dit er det fem ting som må på plass:

  1. Deling av solstrøm: Det må bli enklere å dele på solstrøm mellom bygninger for å optimalisere utnyttelsen av solenergien.

  2. Bedre støtteordninger: Enova må tilby bedre støtteordninger for å stimulere til investeringer i solenergi.

  3. Endring av strømstøtte: Strømstøtten må innrettes slik at husholdningene motiveres til å redusere strømforbruket og investere i energieffektive tiltak.

  4. Energiregulering: Energireglene (i TEK) må tilpasses for å legge til rette for egenproduksjon av strøm på bygg.

  5. Krav om solenergianlegg: Det bør bli et krav at alle nye yrkesbygg over 250 m² skal ha solenergianlegg.

Leverer regjeringen på disse fem punktene kan vi klare å nå målet, men det trengs en utbygging på anabole steroider de neste årene