I Sunnmørsposten 15. oktober slår avisen fast på lederplass at Sunnmøre ikke trenger å gå med i Vestlandsfylket, som ordfører Alfred Bjørlo i nye Stad kommune foreslår. Her presenterte avisen gode argumenter, men konkluderte feil.

Vi er mange her på Sunnmøre som gjør oss samme tanker som Bjørlo. For som Sunnmørspostens lederskribent skriver:

Vi er litt over en million vestlendinger, og folket på Vestlandet har alt å tjene på å stå skulder ved skulder for å utvikle landsdelen. Fellesskap gir kraft og styrke, både når en skal fremme felles interesser og for å få ut krafta i verdiskapingspotensialet vi har i vest.

Videre fastslår avisen at «Vestlandet manglar ikkje felles utfordringar. Ikkje minst gjeld det innan samferdsel. Gjennomslaget for ideen om ferjefri E39 er berre eitt døme på kva vi kan tene på å stå saman. Utan ein felles visjon og felles innsats, ville dette vere ein kamp alle mot alle, og samferdsleprosjekta på Vestlandet hadde stått langt svakare nasjonalt.

Slik kan vi samle kreftene i fleire saker, som rassikring, sjøverts transport, utvikling av havnæringane og styrking av utdanning og forsking.

Eit felles fylke ville sjølvsagt knytte oss endå litt tettare saman, og gi litt meir kraft og ei tydelegare stemme.»

I mine øyne er dette svært gode argument for at vi på Sunnmøre skal gå sammen med Vestlandet. En stor fylkeskommune kan være en viktig motvekt mot makten i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Kort sagt, en kan komme høyere opp den politiske næringskjeden og sørge for mer midler til Vestlandskommunene og den nye fylkeskommunen.

Møre og Romsdal fylkeskommune har svært lite støtte her på Sunnmøre, ikke minst etter høstens politiske hestehandler for å sikre seg fylkeskommunale verv og lønninger. Det er like usmakelig som om man skulle ha begynt å leke «stolleken» på Titanic mens den går under.

Nå er folk både her i sørfylket og nordfylket grundig lei den evinnelige fogderistriden og dette politiske skuespillet.

I sin spareiver er Møre og Romsdal fylkeskommune nå blitt en sentraliseringsmaskin, på bekostning av distriktet den skal støtte. Vi ser nå, med mulige skolenedleggelser og den evige utsettelsen av den nye Sørsideskolen i Ålesund og elektrobygget ved Borgund VGS, at Møre og Romsdal fylkeskommune rett og slett er for liten til å sørge for oppgavene sine. At Sunnmørsposten ikke greier å se dette, til tross for at avisen og dens journalister sitter på første rad til dette spetakkelet, er for meg en gåte.

Går Sunnmøre med i Vestlandsfylket, vil vi kunne spille på lag med Bergen og ikke bare krangle med Nordmøre og Romsdal hele tiden. Bare det er god nok grunn for undertegnede for at Sunnmøre skal gå med i Vestlandet.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!