Byutvikling i Ålesund:

«Forby biler på Moa?»

Leiketerminal?: Forfatteren av innlegget har ikke tro på planene om gateterminal i Ålesund sentrum, og beskriver mulighetsstudien fra i fjor høst som leiking på kommunens regning. Han er sjøl sentrumsbeboer og mener at de fleste som bor i sentrum motsetter seg planene om å gjøre byen til «sykkelby» og mener at JaJa Architects skisser for Sørsida ikke er tilpassa en værhard sunnmørsby. Arkivfoto: Staale Wattø 

Hittil har visst ingen nevnt eller tenkt på at det også bor mennesker i området

Egil Røssaak

Innleggsforfatter Egil Røssaak. 

Leserinnlegg

På Moa haster fotgjengere omkring, omgitt av biler og eksos – biler på jakt etter parkeringsplass, biler som kjører ut, biler som bare står. Frontruter dogger i parkeringskjellere.

Det er et mirakel at ikke flere blir påkjørt. Bussholdeplassen gjerdes inn for at ikke flere skal bli skadd eller noen drept.

Slik blir nye Moa.

NaiNai-Architectoz, med kontor i Barcelona og Kairo, har utarbeidd en idéskisse for «Kanalbyen Moa».

I stedet for kjøreveger og bilparkering får vi parker, gangområder for fotgjengere og rullatorbrukere – og egne sykkelstier. I stedet for bussholdeplass kommer en vakker innsjø med grønne bredder og vannliljer, og med kanaler mellom bygningene og til Lillevatnet.

Her er utekafeer og -restauranter, der vi året rundt kan slappe av i solskinnet og uforstyrret nyte synet av hvite svaner. På takene står hengebjørker og vakre blomster der humler og bier trives.

Hus langs hovedgata gjennom Spjelkavik sentrum må rives. I stedet kommer en kollektivterminal til 100 millioner kroner for bussene som kjører fra og til parkeringsplassene på Digerneset, Valderøya, Vegsundet og andre steder.

Alt finansieres naturligvis ved hjelp av bompenger.

NaiNai-Architectoz anbefaler en av sine ansatte, en ung mann med arbeidserfaring fra byplanlegging i Nigeria, til å lede arbeidet med å skape menneskevennlig miljø på Moa.

Hva så med Ålesund sentrum?

Sa du «sludder og vrøvl»? Ja, naturligvis. Men sier du det samme om de allerede vedtatte planene for Ålesund sentrum? Den velfungerende Rutebilsentralen skal jo vekk, og bussene i stedet stå i Kipervikgata og Keiser Wilhelmsgate.


Frykter at etablering av gateterminal i Keiser Wilhelmsgate vil gjøre det vanskelig å drive butikk

Ny plan for gateterminal gir framtidshåp

Næringsdrivende vil ha omkamp av plasseringen av ny gateterminal i Ålesund sentrum. En ny plan for bussavviklingen i byen gir dem håp. Problemet er at plasseringen allerede er bestemt.

Her skal bygges terminal til 100 millioner kroner, som dekkes av bompenger. Det påstås at det skal bli så mye bedre for folk å oppholde seg utendørs når privatbilene blir borte fra gatene.

De danske arkitektene foreslår en kanal inn mot rådhuset, med uterestauranter og benker og bord langs breddene.

Arkitektskissene viser lykkelige mennesker i lette sommerklær, sittende eller flanerende langs solbelyste, bilfrie gater – kanskje med et par busser i bakgrunnen.

Ålesund skal bli «sykkelbyen», der innbyggerne skal sykle eller gå, ev. med rullator.

By i vær og vind

Men dette gjelder Ålesund – ikke Solkysten eller Venezia!

Vi kjenner været og klimaet her. Få eller ingen av dem som har vedtatt disse planene, bor i sentrum.

De aller fleste som bor der, og har følt forholda på kroppen, ønsker slett ikke at planene gjennomføres.

«Sykkelbyen Ålesund» passer vel best for forholdsvis unge – når gater og fortau er snøbare, og det ikke blåser og regner for mye, og en ikke trenger å bære tungt eller få fraktet varer.

Vi som er gamle og kanskje dårlige til beins, må ofte kjøre når vi skal frakte varer og når vi skal av gårde, ikke minst til adresser langt fra bussruter.

«Vi har jo prøvd det ut» ...

Varaordføreren påsto at Ålesund allerede har prøvd ut hvordan forholda blir med bussterminalbygg til hundre millioner og bilfrie gater (bortsett fra bussene).

Ja, noen leika seg på kommunens regning ei fineværsuke i september i fjor med blåmalte treklosser, «bro» på fortauet og «grøntareal» lagt ut i kjørebana i Keiser Wilhelmsgate.

Se bildene: – Vi håper folk vil reagere positivt, sier jentene som har vært med på å bygge gateterminalen

Hvorfor ikke ta en langt mer realistisk test de tre første ukene i desember?

Spør oss som bor her! Flere forretningsdrivende protesterer – med rette!

Men hittil har visst ingen nevnt eller tenkt på at det også bor mennesker i området. Vi har ulike behov, men av forskjellige grunner trenger vi ikke sjelden å kunne komme nær boligen med bil, slik de som bor nær og/eller handler på Moa, også trenger ...

Tilsvarende gjelder håndverkerbiler i forbindelse med reparasjoner og rehabiliteringer, og varebiler til forretninger.

Forbud er forsøkt – og forkastet.

Etter et benkeforslag i bystyret blei det ca. 1981 vedtatt å ha gågate med forbud mot privatbiler i Keiser Wilhelmsgate og nedre del av Storgata! der. Både for forretningsdrivende og for fastboende var dette en ekstra belastning, også for oss som hadde småbarn da.

Men som et formannskapsmedlem sa litt seinere: «Når du har valgt å fortsette å bo i sentrum, får du finne deg i ulempene!»

Ja, vi har faktisk funnet oss i mye.

Behold Rutebilsentralen, i alle fall deler av den. Den har fungert godt, og gjør det mulig for de fleste bussene å kjøre via Sjøgata, slik at også andre biler kan bruke Keiser Wilhelmsgate og Kipervikgata.


Test av gateterminal i full skala er evaluert:

God plass til bussene, men verre for butikkene

Gateterminalen hadde god plass til bussene, fotgjengerne beveget seg friere og samarbeidet med dem som driver butikk må bli bedre.

Det er med respekt å melde tøv å påstå at forbud mot privatbiler i sentrumsgatene er nødvendig for å redde miljøet, mens en betydelig større samling biler på Moa visst verken forurenser eller er miljøskadelig! Og dropp for all del kanalgraving inn mot rådhuset. Ålesund har Brosundet rett ved!

Hva sier ekspertene?

Dere i bystyre og formannskap som sier dere stoler mest på «ekspertene»: Ifølge Sunnmørsposten i september 2014 mente Statens vegvesen at det kan bli for trangt for kollektivterminal i Keiser Wilhelmsgate.

I Trondheim er 22 meters gatebredde «i smaleste laget». I Keiser Wilhelmsgate «vil bredden varier mellom 18 og 20 meter».

Og VAP-sjef Oddvar Kongsvik brukte i Sunnmørsposten 27.05.2014 sterke ord mot denne kollektivterminalen: «Vi mener det er feil å bruke denne gata til bussterminal når det i stedet kunne ha blitt en attraktiv handlegate», sa han.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

VAP konkluderte samtidig i sitt notat (med henvisning til gatebreddene) med at «de lidende blir de myke trafikantene og Ålesund sentrum».

Bilforbud, gateterminal og mye større busstrafikk i sentrumsgater vil gjøre det utrivelig for mange, og føre handel i enda høgere grad over til Moa på bekostning av Ålesund sentrum. Er det virkelig dette byens politikere ønsker?

Det er ennå ikke for seint å snu.

Egil Røssaak
Sentrumsbeboer, Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.