Borgundfjordtunnelen:

«Vent på prisen»

Hans-Peter Kaaresen (nærmest) og Hans Kjetil Knutsen i Bytunnelen as. 

Ytring

Øystein Grønmyr ønsker ingen tunnel under Borgundfjorden. Også tidligere har han uttrykt uvilje mot dette prosjektet. Hans eget behov for å komme fra Sula til Ålesund tilfredsstilles tydeligvis ved bruk av båten som går mellom Lerheimkaia og Rutebilstasjonen. Hvor storsamfunnet – du og jeg via skattepengene – subsidierer hver enkelt billett med rundt 100 kroner. Eller 1.000 kroner uka for dem som reiser fram og tilbake på jobb, til faste tider – det blir fort penger av sånt…

Vi forstår godt at de som bare trenger denne enkle skyssen synes dette er fint. Men langs vegen fra Vedde, gjennom Fiskerstranda, via Furneskrysset, over Vegsundet, gjennom Spjelkavika og utover Borgundvegen, Borgundfjordvegen eller Lerstadvegen, er det svært mange beboere som hadde satt pris på vesentlig mindre trafikk, støy og støv enn i dag. For ikke å snakke om de tusenvis av bilister som kaster bort mye tid i køkjøring på disse vegene!


Protesterer mot ny tunnel- og vegtrasé:

Folk i Mauseidvåg frykter at de kommer til å bo i ei trafikkmaskin

Beboere i Mauseidvåg frykter fremtiden. Nye tunnel- og vegtraseer i den smale dalen, kan bety at nye boliger må rives og folk må flytte. Andre vil måtte leve med stor trafikkbelastning.


Den tidligere rådmannen i Sula griper begjærlig kalkulerte, store investeringstall for prosjektet fra Gåseidvika, via Vedde til Mauseid på sørsida av Sula. Han trekker fram tallet 2,8 milliarder kroner som samla kostnader, som er flagget av Ålesund kommunes bygningsavdeling.

Vi kan imidlertid love både Grønmyr, de kommunale arkitekter/ingeniører og andre som setter store spørsmålstegn ved realismen i å bygge som det nå planlegges i reguleringsplan-forslagene: Dette prosjektet har av eksterne eksperter tidligere blitt betegnet som samfunnsøkonomisk svært gunstig.Blir prisen 2,8 milliarder kroner, så blir dette ikke bygd av oss. Denne prisen er (sjølsagt) altfor høy. Men vi skal i denne omgang gi alle forståsegpåerne det enkle rådet om å vente på prisen mulig entreprenør og utbygger vil fastsette på arbeidet. Borgundfjordtunnelen, Veddemarkstunnelen og kryssløsningene planlegges realisert på grunnlag av Veglovens paragraf 56, på samme måten som Akslatunnelen fra Ysteneset til Flatholmen i sin tid ble bygd. Og da kom sluttregninga på 1/3 – en tredjedel! – av hva Statens Vegvesen hadde kalkulert.

Så godeste Grønmyr og andre skeptikere: Vent på den endelige prisen før dere dømmer prosjektet nord og ned!

Hans-Peter Kaaresen og Hans Kjetil Knutsen
For styret i Bytunnelen AS