Bypakken i Ålesund:

La oss komme i gang

Bypakken i Ålesund skal opp i Ålesund bystyre og fylkestinget like før ferien. Dersom den får flertall begge steder, går saka videre til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet før den avgjøres i Stortinget.

PROPP: Hellebroa er en propp i rushtrafikken i sentrum av Ålesund. Med den nye bypakken, med tunnel under Brosundet, kan den proppen løses opp.  Foto: Staale Wattø

LEDER: Tore Johan Øvstebø er sjef for styringsgruppa i Bypakke-prosjektet.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Bypakken har skapt heftig debatt i Ålesund gjennom mange år – slik bypakker gjør mange andre steder. Ofte står debatten om bompenger og prosjekter. Hvor mye skal det koste den enkelte innbygger og familie – og hvilke prosjekt kommer med i pakken, og hvilke prosjekt må vente. Bypakkepolitikk er kompromisser fra ende til annen.


Åpent møte i Ålesund kommune:

Finnes ikke penger til krumspring med Brosundtunnelen

Det er mye som kunne ha vært kjekt å ha. Også når man skal bygge Brosundtunnelen.

Bypakken som kommer til behandling i bystyret, er større enn noen gang. Samtidig er helt sentrale prosjekt tatt ut av pakken for å holde bompengekostnadene nede.

Frank Sve (Frp) og Geir Stenset (Frp) mener pakken bør skjæres ned ved at strekninga Vegsund–Breivika blir tatt ut av pakken og overlates til «Nye Veier AS».

Det høres jo fantastisk ut, dersom vi visste at «Nye Veier» faktisk vil overta prosjektet og bygge det ut i samsvar med gjeldende NTP. Men jeg mener det er høyrisiko å ta prosjektet ut før vi vet noe som helst om at «Nye veier AS» vil plukke det opp.


GRAFIKK: Dette er alternativa som utredes

Vegvesenet om E39 Breivika-Vegsund: Traseen blir vedtatt i 2020

– Dette er et stort prosjekt med mange berørte parter. Det gjelder begge alternativa, sier prosjektleder for E39 Vegsund-Breivika, Jøran M. Eilertsen.

I gjeldende NTP ligger det et forslag om en milliard statlige kroner til strekningen «Vegsund–Breivika». Dette er betydelige midler som kan gå til prosjekt andre steder i landet, dersom vi nå tar Vegsund – Breivika ut av bypakken – før vi vet noe om prosjektlista i «Nye veier».

Derfor bør vi ikke endre planen på tampen.

Så til spørsmålet om størrelse og pris. Ja, 6,7 mrd. er mye penger, og mesteparten går til de tre største prosjektene: Brosundtunnel, Lerstadvegen og Vegsund-Breivika. Men det ligger også inne mange prosjekt for å styrke kollektiv, sykkel og gange. Bystyret har tidligere sagt at bypakken skal være vårt viktigste virkemiddel for å øke kollektivandelen fra 6 % til 15 %.


Bypakken må finansieres innenfor en bompengeperiode på 15 år. Slik er regelverket. Vi har ennå ikke fått endelig tall for bompengesatsen, men foreløpige utregninger antyder kr 24 pr. passering for personbil med brikke i tidsrommet 09–15 og 17- 07, og kr 29 i tidsrommet 07–09 og 15–17. Maksimal bompengebelastning pr. bil pr. md. er heller ikke bestemt, men det ligger an til et månedstak på rundt 70 passeringer.

Bypakken er uten tvil noe de fleste familier i og rundt Ålesund vil merke på lommeboka. Samtidig mener vi det ikke er noen god løsning å lukke øynene for transportutfordringene, og vente på at det skal gå over. Både for næringslivet og jobbpendlere er fremkommelighet alfa og omega.

Ytring:

«Det er slett ikke alle som har råd til ekstrautgiften. Jeg mener at bypakken i Ålesund bør utredes ytterligere.»

Atter engang så er «bypakken» oppe til diskusjon blant byens politikere.

  Det koster langt mer for et transportfirma å ha en trailer stående i kø en halvtime, enn å betale bompenger i et stamveinett som fungerer.

For alle som pendler er reisetid med buss og bil avgjørende. Fremkommeligheten avgjør hvor vi velger å bo og jobbe.

Derfor er det så viktig å komme i gang med bypakken nå.

Derfor er det viktig at vi lokalpolitikere klarer å samle oss om en felles bypakke – selv om den aldri blir perfekt.

Det ideelle balansepunktet for alle – mellom pris og nytte–finnes ikke.

En bypakke er og blir et kompromiss, men nå bør vi ikke utsette prosjektet noe lengre.

Nå gjelder det å komme i gang.


– Vi burde ha kommet lenger, innrømmer rådmannen:

Fylket gir millioner til byutvikling – dette fikk Ålesund til, og dette skal gjøres

Ålesund, Molde og Kristiansund har siden 2014 fått mange millioner av fylket til byutvikling. I Ålesund har det blitt mest planer – og få fysiske prosjekter.