Ytring om Møreaksen:

Overser katastrofe-potensialet

Frykt: Norges lastebileierforbund frykter tunnelbrann.  Foto: Knut Arne Aarset

Ytring

Nok en gang kan vi lese at Harald Espeland i Møreaksen går ut mot Lastebileierforbundet om vår skepsis til undersjøiske tunneler.


Vi i NLF syns det er respektløst og trist at Møreaksen AS ikke tar oss på alvor når det gjelder HMS.

Her mates det på igjen med stigningsgrader og toløpsløsning men Espeland glemmer de vesentlige tingene.

• Hvor ville du være om det skjer en ulykke, midt i en tunnel på 16km under sjøen, på 350 m dybde eller på en flat bein strekning ute i dagen?

• Om det skjer en ulykke der det brenner, hvor er den verste plassen å være? I en toløpstunnel med den menneskelige faktoren han glemmer, panikk og redsel, folk som prøver å hjelpe de forulykkede i en tunnel full av røyk og flammer/varme etc., eller på en flat og bein vei i dagen?

• Ved en alvorlig ulykke der man må ha helikopterassistanse, går det i en toløpstunnel?

Vi som har vært i slike, vi vet hva som gjelder når slike ulykker inntreffer?

• Hvorfor nevner han aldri sine ettløpstunneler? Disse kommer ganske umiddelbart etter denne lange på 16km. (Ca ett kvarter under sjøen)

• Ved en katastrofe midt i tunnelen, med mange forulykkede, har vi beredskap for å takle dette?

• Noen av våre sjåfører er blitt dømt for drap etter avgjørelser de måtte ta i en brøkdel av et sekund i trafikken. Hvem tar ansvaret – og skylden – når katastrofen skjer i bunnen av en undersjøisk tunnel på 16 kilometer med minimale muligheter for skadereduksjon? Tar Møreaksen dette ansvaret? Katastrofer har skjedd før. 39 omkom i brannen i Mont Blance katastrofen.

• Hvordan mener Møreaksen at eldre og bevegelseshemma skal forholde seg i en eventuell brann i disse tunnelene?

• Espeland viser til Vegdirektoratet. I en artikkel i Åndalsnes avis 20 august 2014, sier vegdirektør, Terje Moe Gustavsen følgende: «Vi ønsker å begrense tunneler i fremtiden og heller gå for bruløsninger der det er mulig». Det blir i samme artikkel nevnt hevdet følgende: «Statens vegvesen har lett for å se på tunnelalternativer når man planlegger bygging.». En fornuftig mann med klare tanker om de utfordringer vi her nevner.

• Espeland refererer hele tiden til våre møter som han ikke var til stede på. Kan han da svare oss på hva analyseselskapet sa om analyser på dette møtet? «Du kan få omtrent det du vil og bestiller», var det ikke det han sa?

I så fall, hvordan forklarer Møreaksen sine analyser som har falt fra 400 % i 2014, til omtrent 0 i dag? (merk: Statens vegvesen vil nå bestille en ny analyse pga. det dårlige utfallet) Blir den som bestilt da?

Espeland hevder vi krisemaksimerer. Vi mener vi er realistiske. Vi tenker på våre ansatte og medtrafikanter med fokus på HMS.

Nok en gang: NLF vil ikke ha dype undersjøiske tunneler der det finnes alternativer. Det gjør det i denne fjordkryssingen, bru. Vi er redde for katastrofepotensialet i en slik tunnelløsning som Møreaksen legger fram. Nok en gang drar Espeland fram andre fjordkrysninger for å dekke over Møreaksen sine dårlige argumenter i denne saka.

I motsetning til mange andre, har ikke NLF noen som helst økonomisk vinning av å stå for våre standpunkter.


Forbund vil stoppe tunnelen under Romsdalsfjorden

Lastebileierforbundet vil stoppe nye undersjøiske tunneler og heller utrede broer og ferjeløsninger i frykt for tunnelbranner.