«Bomtur for kollektivtilbudet»

Mer buss: Hyppige bussavganger og et gjennomgående kollektivfelt vil gjøre det attraktivt og lønnsomt å reise kollektivt, mener innleggsforfatteren.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Som ung og miljøbevisst i Ålesund på -70 tallet, valgte jeg å ikke ta sertifikat. Jeg ønska å bruke kollektivtransport, ta bussen og bruke tog. Spare miljøet, oppleve fellesskap. «Ta toget, la tankene fly».

I Oslo, Bergen Trondheim er det lett å være kollektivist! Alltid en buss i sikte, gode forbindelser og gode rabattordninger. Hva skal du med privatbil, når kollektivtilbudet er godt utbygd? Som 20 åring bodde jeg en periode i Oslo. Jeg ble fascinert av hvem som tok bussen om morgenen. Den dresskledde mannen med dokumentmappe, fordypet i dagens utgave av Aftenposten. Travle, unge karrierekvinner. Innvandrere, ungdommer og studenter. Vi satt side om side på bussen, som tok oss raskt og trygt forbi køen av biler på Mosseveien – i eget kollektivfelt. Jeg følte meg smart og innovativ, miljøbevisst og del av et stort fellesskap.


I ungdomstida bodde jeg på Åse. Tre år på Kolvikbakken og 4 år på Latinskolen, gjorde meg til en erfaren busspassasjer. Det tok 45 minutter i kø for å komme til Rutebilstasjonen. Dette var på -70 tallet. Bussen i samme kø som privatbilene, akkurat som i dag. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor mye disse saktegående køene har forurensa. Fra Emblem og Blindheim til ytre bydel.

Hyppige bussavganger og et gjennomgående kollektivfelt vil gjøre det attraktivt og lønnsomt å reise kollektivt. Det vil bli færre privatbiler i kø. De som trenger å bruke bil, vil komme raskere fram. Slik vil bomavgiften gjøre framkommeligheten lettere for dem som er avhengige av bil. Med dette resonnementet i bakhodet, forstår jeg ikke motstanden mot at bompenger skal være med å finansiere kollektivfelt. Får vi endelig et moderne og funksjonelt kollektivtilbud i Ålesund, er det klart at antallet busspassasjerer vil øke så det monner! Dette har vi venta på i mer enn 40 år!

Harmen mot økt bompengeandel er stor. Bompenger er en flat skatt. Fattig og rik betaler like mye for å passere bomringen. Til forskjell fra intektskatten, er den ikke progressiv. Det opplever mange, forståelig nok, som urettferdig.

Oppgjør i fylkesutvalget om Frps bompenge-nei

Mener Frp har stoppet Ålesund i 20 år

Et forslag fra Frps Frank Sve om at fylkesutvalget skulle vedta at all vegbygging i Møre og Romsdal i framtida skulle skje uten bompenger, utløste et kraftig oppgjør med Frps bompengepolitikk.


Viser til Dagbladets leder, 1. juni 2019:

– Harmen bør rettes mot regjeringens prioriteringer av fellesskapets skattekroner, som begunstiger de få på bekostning av de mange. Med finansministeren i spissen har regjeringen lettet byrden for dem med sterkest rygg og flyttet mer av ansvaret over på lavtlønnede og middelklassen. Når bompengeopprøret nå kjemper for at regjeringen skal ta hele regningen for regjeringens massive veiutbygging, samtidig som at de rike bidrar mindre til den samme staten, sender de bare regningen tilbake til seg selv. Regjeringen har begunstiget de få på bekostning av de mange. Denne regjeringen har brukt de største pengene på kong Salomo, ikke på Jørgen Hattemaker.

Når vil ministeren utbetre E39 Vegsund – Breivika?

– Kom igjen, Dale

Etter fleire månader med forgjeves forsøk på å få møte Dale, tar Ålesund-ordføraren bladet frå munnen.


Innbyggerne og lokalpolitikere i Ålesund kommune, har kniven på strupen. Samferdselsministeren tar munnen full, før Stortinget, som skal bevilge pengene, har behandlet saken. Han vil ikke akseptere en bypakke i Ålesund på den størrelse som nå er presentert. Hva må vi ta ut av bypakken? Hvilke bydeler får «svarteper»?

Regjeringen, ved samferdselsministeren, har et stort ansvar overfor innbyggerne i Ålesund med de store samferdselsutfordringene vi har. Regjeringens skatte- og avgiftspolitikk, med store skattekutt til de som har mest fra før, setter lokalpolitikere og innbyggere i en håpløs situasjon.

Nora Morken Farstad
Vararepresentant til bystyret
Listekandidat for Ålesund Arbeiderparti

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!