Leserinnlegg:

«Å være i opposisjon til seg selv»

Innleggsforfatter: Carl Johansen er førstekandidat for MDG i Møre og Romsdal. 

Leserinnlegg

Fylkesleder Frank Sve i Fremskrittspartiet hevder nå at han hele tiden har ment Møre og Romsdal når han påstår at MDG aldri stemmer mot bompenger. Altså ikke Stortinget, hvor Frp har stemt mest for og MDG mest mot bompenger. Men det stemmer ikke på fylkesplan heller. I Ålesund har vi stemt frem en langt grønnere bypakke med en betydelig slanking av bompengene, noe vi er veldig godt fornøyd med. Sve påstår at det skal tas inn 3,6 milliarder i bompenger, men det riktige tallet er 2,7.


Bypakken i Kristiansund er spesielt avslørende for Frp. Her stemte Frp ned MDG sitt forslag til en bypakke som ville betydd langt mindre bompenger, før de stemte for flertallets forslag, inkludert en større andel bompenger. Sve sier han vil ha gratis veier som ingen skal betale for — likevel stemmer partiet hans for bompenger både i Møre og Romsdal og på Stortinget.

Etter seks år med Frp i regjering, og Granavolden-erklæringen så sent som i januar i år, vil Sve nå at bommene hans egen regjering har satt opp, skal rives. Er det noen som tror på at dette handler om noe annet enn Bompengepartiets innhogg i Frps velgermasse? Sve har hatt 6 år på seg til å ta dissens på Frps politikk i regjering, men «opprøret» kommer først nå. Det er selve definisjonen på populisme og ansvarsfraskrivelse.

Det virker som om Sve prøver å være i to parti samtidig. Det ene er Frp nasjonalt, som har stemt for flere bompengeprosjekter enn noe annet parti. Det andre er Sve sin egen fantasiversjon av partiets politikk, hvor han raser mot bompenger i Møre og Romsdal og later som om Frps faktiske bompengepolitikk lokalt og nasjonalt ikke eksisterer.

Frp blir på et tidspunkt pent nødt til å forklare hvem som skal betale for bilveiene våre. De som kjører på dem skal åpenbart ikke gjøre det, for brukerbetaling er ifølge Sve for syklister og kollektivreisende, ikke for bilister. Er det kanskje gående, syklende og kollektivreisende som skal betale også for bilveiene? Er det naturen, miljøet og klimaet? Er det kanskje «alle andre» som skal betale?

MDG er for vår del ikke mot moderate bompenger, hvis det fører til mer effektiv samferdsel, bedre byer, mindre forurensning og lavere klimagassutslipp. Men vi er mot bompenger som finansierer kapasitetsøkning for biltrafikk. Frp er derimot i praksis for bompenger så lenge det finansierer mer bilvei, mens de i teorien er mot. Å være i opposisjon til seg selv er ingen enkel øvelse.

I MDG etterstreber vi at teori og praksis skal være det samme. Vi har et helhetlig syn på samferdsel, hvor de ulike transportmidlene må vurderes etter effekt, nytte og belastning for mennesker og miljø. Bil i by er og blir den minst samfunnsøkonomiske måten å flytte folk på, mens i distriktene er situasjonen en annen. Derfor har vi programfestet at vi vil utbedre og sikre det eksisterende veinettet i Møre og Romsdal, og vi ønsker å bygge ut 1000 ladepunkter i året for el-bil i Norge.

Jeg har for øvrig ikke noen problemer med å ha en kollegial tone med meningsmotstandere, slik Sve antyder, og jeg ser frem til å være uenig med Frp på fylkestinget. Men jeg finner meg ikke i at Frp eller andre sprer usannheter om MDG, og jeg kommer til å slå ned på den slags uansett hvor det kommer fra.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!