Grønland og språket

Språkdebatt: I Ålesund har ordfører Eva Vinje Aurdal og varaordfører Tore Johan Øvstebø gjort kunststykket å selge bokmålet i Ålesund, og vil tvangsinnføre nynorsk, for å få til kommunesammenslåing, skriver forfatteren av dette leserinnlegget.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

I disse tider går nyheten om at Donald Trump ønsker å kjøpe Grønland, som en farsott verden rundt.

Fyren forstår ikke, at man ikke kan kjøpe et land, eller en del av et land. For i et demokrati er det innbyggerne som eier landet sitt. Ikke politikere som sitter for fire år av gangen, og kan byttes ut.

Reaksjonene bærer preg av vantro, men også en god del skadefro. Kan virkelig en amerikansk president være så kunnskapsløs?

Spørsmålet bringer oss over til vår egne lokale andedam. Vi skal snart avholde kommunevalg.

I Ålesund har ordfører Eva Vinje Aurdal og varaordfører Tore Johan Øvstebø gjort kunststykket å selge bokmålet i Ålesund, og vil tvangsinnføre nynorsk, for å få til kommunesammenslåing.

Like lite som man kan kjøpe et land, kan en ordfører selge språket i kommunen.


Dette tilhører innbyggerne. Ålesund var frem til kommunesammenslåingen med Borgund en bokmålskommune. Etter det gikk man over til språknøytralitet. Dermed kunne de som ønsket å skrive på henholdsvis bokmål og nynorsk fortsette med det.

Man utviste respekt for både flertallet og mindretallet i kommunen.


Nå er det valg. Vi kan høre fra enkelte at Arbeiderpartiet kan da ikke være så sprø at de vil tvangsinnføre nynorsk i den nye kommunen?

Svaret er at det er nettopp dette Eva Vinje Aurdal går til valg på. I tekst og i tale.

Arbeiderpartiet er imidlertid ikke alene. Senterpartiet, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og SV er med på samme galeien.

Overkjører man majoriteten i kommunen risikerer vi at den nye kommunen blir en fiasko.

Det kan bli oss og dem.

Det ansvaret ligger ene og alene hos Aurdal.


Lesarinnlegg:

«La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt»

– La nye Ålesund bli eit kraftsentrum for nynorsken i landet vårt, skriv Ragnar Elias Bakken i dette innlegget.

Et stor problem under valget er at partiene har systematisk kumulert personer fra bygdene. Vi kan høre at noen sier at de vil stemme for språknøytralitet. Problemet er at de sannsynligvis ikke kommer inn. Plassene er allerede opptatt.

Vi risikerer etter valget et bystyre sammensatt av selvutnevnte politikere, ikke folkevalgte.

Ålesundlista er helt annerledes satt opp. Vi har programfestet språknøytralitet.

Dermed respekterer vi ikke bare nynorskfolket, men også bokmålsfolket sitt syn.

Videre er kun ordfører kandidaten kumulert.

Resten er opp til velgerne å avgjøre. Kan det bli mer demokratisk?


Spør en politiker:

Ti spørsmål og svar om nye Ålesund

Blir det ishall i Ålesund og hvem vi kjempe for ytre bydel? Dette er to av ti spørsmål vi har bedt listetoppene i nye Ålesund om å svare på.


Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!