Leserinnlegg:

«Nynorsken og argumentene»

Nynorsk: Artikkelforfatter mener nye Ålesund bør være språknøytral.  Foto: Arkivfoto/Staale Wattø

Leserinnlegg

Hva er hovedargumentene for å gjøre Ålesund til Norges største nynorskkommune? For noen virker det som et mål i seg selv. Men er det noe å skryte av når det gjøres på en slik udemokratisk måte. Vi skal ta hensyn til mindretallet ved å tvinges til å følge det mest ytterliggående vedtak, ikke kompromisset som er språknøytralitet. Alt snues jo på hodet når det hevdes at ved å velge nynorsk så viser man raushet og respekterer begge parter. Kan man være stolt over å ha tvunget gjennom et slikt vedtak i en kommune hvor flertallet bruker bokmål, de fleste innbyggerne, de fleste skoleelevene som er de kommende voksne innbyggerne.

Bokmål vil bli mest brukt ved språknøytralitet. Ja, er det et argument at et flertall i Ålesund kommune bruker og vil bruke bokmål. Jeg forstår at nynorsktilhengerne ikke liker det, men språket er jo vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Gi folk mulighet til å bruke det språk de behersker og uttrykker seg best på, enten det er nynorsk eller bokmål. Ansatte i kommunene utenom «gamle» Ålesund bruker jo nynorsk. De vil fortsatt være ansatt i kommunen. Har man virkelig så liten tro på nynorsken at en tror de kommer til å gå over til bokmål?

Dersom vi har språklig nøytralitet vil vi miste vår identitet. Skal man ta dette argumentet alvorlig går det tydeligvis mange Ålesundere rundt med manglende identitet. Her tror jeg enkelte nynorsktilhengere blander skriftspråk og talespråk. Har og vil vi miste identiteten ved at kommunen hovedsakelig har brukt skriftlig bokmål? Som de fleste har skjønt er det jo gjennom talespråket/ dialekten vi skiller oss ut. Denne utvikler seg og vil utvikle seg uansett vedtak. Så legg identitetsargumentet bort.

Vi vil ikke merke endringene så mye «Det viktigste ved målvedtaket har mest å bety for statlige organ.» Dette merkelige argumentet vil vel kunne brukes uansett hva man velger. Det har da altså lite å bety verken for en bokmålstilhenger eller en nynorsktilhenger. Eller er det slik at nynorsktilhengere er reddere for bokmål enn omvendt?

Til slutt må jeg jo si at det er interessant hvordan nynorskforkjempere fra andre kommuner blander seg i debatten. Tror de ikke at de som gjerne vil ha nynorsk i kommunene det gjelder, ikke greier seg å argumentere bra nok. Jeg bare spør.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!