Leserinnlegg:

«Mere ring i hjertebjella»

Ring i bjella: Inleggsforfatteren støtter aksjonen til lege Egil Rimslo Schistad, her avbildet under en aksjon ved Ålesund sjukehus nylig.  Foto: Morten Hjertø

Leserinnlegg

Må si meg helt enig i kollega Egil Schistad i hans leserinnlegg nylig. Han må kanskje være ung men knappest «naiv og blåauga». Han forefaller derimot være mer klarsynt, konstruktiv og virkelighetsnær enn ledelsen i Helse Møre og Romsdal.

Som «gammel» hjertespesialist med 35 års fartstid på området i Sverige og Norge både innen sykehusvesen og avtalepraksis i Norge, ble jeg allerede på slutten av 90-tallet, under vikariat på Ålesund sykehus, veldig forbausa over den passivitet som rådde og fremdeles råder innenfor hjertemedisinen i Møre og Romsdal.


Viste støtte til hjerterehabiliteringa

Over 100 mennesker hadde møtt opp for å vise sin støtte til hjerterehabiliteringa som nå trues av nedskjæringer. Etter en innledende treningsøkt ble det holdt appeller av folk som har nytt godt av tilbudet ved Ålesund sjukehus.


Sverige hadde på den tiden innrettet PCI-enheter over nesten hele landet. Men i Møre og Romsdal virket det på meg som om hjertespesialistene satt i fanget på kollegaene ved St. Olavs Hospital. Ved et regionmøte innen hjertemedisin her i Ålesund senest 2014 vekte jeg spørsmålet igjen om «Hvorfor ikke PCI i Ålesund?»

«Dette er ingenting mer å diskutere», fikk jeg som svar fra nåværende fagsjef Torstein Hole. Jeg har under nå 14 år i Ålesund fått ett inntrykk av at arbeidsplasser/fagmiljø ved St. Olava er viktigere enn hjertepasientenes ve og vel fra Møre og Romsdal.


– Store miljøbesparelser på å ha PCI-behandling i Ålesund

Mens de ansatte kjører el-bil til jobb, bruker ambulanseflyet på Vigra 360.000 liter drivstoff i året bare på hjerte-pasienter som må fraktes til Trondheim.Enstemmig bystyre støtter brev til Helse Midt:

Ålesundspolitikerne med enstemmig kritikk av Helse Midt

Ålesundspolitikere fra alle politiske hold kom med kraftig kritikk av helseforetaket torsdag kveld.


Jeg opplever det hjertemedisinske miljøet her i fylket som veldig konservativt og passivt. Og at «som det har vært skal det forbli». Ingen innen fagområdet tar saklig til orde verken for eller imot etablering av PCI i Ålesund. Eller kommer med forslag til forbedring/forandring tross all kunnskap om at nærhet til den, iblant livreddende, behandling som PCI-er har, dokumentert sin berettigelse .

Bra at det politiske miljøet i Ålesund nå tar opp denne saken. Det er direkte pasientfiendtlig at styret i Helse Møre og Romsdal har tatt PCI etablering i Ålesund av agendaen.

European Society of Cardiology har som motto «å redusere byrden av hjertekarsykdommer». Jeg ser ikke at Helse Møre og Romsdal bidrar til å nå disse mål på dette området. PCI og andre hjerteoperasjoner og derpå følgende hjerterehabilitering er grunnleggende forutsettinger for nettopp å kunne redusere denne byrden. Og bedre pasientenes livskvalitet. Jeg synes at det er på tide at styret i Helse Møre og Romsdal tenker om og gjør noe så «får vi de te».

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!