Leserinnlegg

«Det handlar om grunnleggjande helseberedskap»

Innleggsforfatter: Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe (Sp).  Foto: NTB scanpix

Leserinnlegg

Den 25. september skal styret i Helse Møre og Romsdal skal ta stilling til kva sjukehus som skal ta imot hardt skadde pasientar på Sunnmøre. Direktøren innstiller på at Volda Sjukehus ikkje skal ha traumefunksjon. I så fall vil det ikkje vere sjukehus med traumefunksjon mellom Førde og Ålesund, ei reisetid med bil på omlag fire timar. Dersom styret tek samfunnsansvaret sitt på alvor, bør dei ikkje høyre på direktøren i denne saka.

Årleg vert 100 000 menneskje så alvorleg skada at dei treng behandling på sjukehus. Risikoen for å dø etter traumar er større i tynt befolka områder. Behandlinga er tidskritisk, og kvaliteten betyr mykje for om ein overlever med minst mogleg følgjetilstandar. Fagmiljøet har difor utarbeida forslag til ein «Nasjonal traumeplan», som definerer to sjukehusnivå for behandling av alvorleg skadde pasientar: «Traumesesenter» som skal behandle dei alvorlegaste tilfella, og «Akuttsjukehus med traumefunksjon» som skal ta seg av dei mindre alvorlege tilfella. Målet er at alle skal få den same, gode behandlinga uansett kvar ein bur i landet og kva sjukehus ein vert lagt inn på.

Kutta i Helse Møre og Romsdal:

– Sparer omtrent ingenting på å legge ned traumefunksjon i Volda

Helse Møre og Romsdal kan spare rundt 500.000 kroner i året på å legge ned traumefunksjonen ved Volda sjukehus. Men det kan bli meir utgifter også.


Akuttsjukehus med traumefunksjon skal kunne gi innleiande behandling til dei som må overførast til eit traumesenter, men skal og kunne handtere fleirtalet av pasientane sjølv. Volda sjukehus har slik kompetanse og beredskap. Direktøren ser heilt bort frå dette, og argumenterer i staden med at det vil vere gunstig med større volum av traumepasientar i Ålesund. Dette er ikkje fagleg grunngitt. Den nasjonale planen set ikkje slikt krav til pasientvolum eller at det må bli færre traumesjukehus. Tvert imot vert det vektlagt at tilstandane er tidskritiske, og at kort reisetid betyr mykje.

Ansatte i åpent brev til direktøren i Helse Møre og Romsdal:

– Vi kan ikke helt forstå at dette er signal du har sendt ut til våre ledere

– Tross god økonomi, overbevisende faglige argument, ei ROS-analyse som er blodrød med høy score både på risiko og sannsynlighet, har vi ikke fått noe signal om at ledelsen vil trekke forslaget om nedbemanning tilbake.Volda sjukehus:

Ambulansepersonell sterkt bekymra for pasientane

Lokale fagfolk er kritiske til at Volda kan miste traumeberedskap. Dei fryktar at dei vil vert tvinga til å sette liv og helse til pasientane på spel.


Direktøren legg heller ikkje vekt på at Volda sjukehus er det einaste sjukehuset med traumefunksjon mellom Førde og Ålesund. Traumeplanen er tydeleg på at hardt skadde pasientar skal transporterast til næraste sjukehus med traumefunksjon, på tvers av føretaksgrenser. Om ein vert hardt skadd i Stryn, er det langt til Førde eller Ålesund. Vil verkeleg styret sende livstruande skadde pasientar forbi Volda – som har kompetanse til å behandle dei – berre fordi Ålesund skal ha større volum?

Styresaka handlar ikkje om Volda sjukehus, men om den grunnleggjande helseberedskapen til over 70 000 menneskje. Berre fordi ei alvorleg ulykke skjer på grensa mellom to helseføretak, skal ein ikkje finne seg i svekka beredskap! Systemet for å handtere traumepasientar seier og mykje om dei generelle beredskapsressursane ved naturkatastrofar og andre alvorlege hendingar. Dersom styret støttar forslaget om å svekke traumeberedskapen på Sunnmøre og i Nordfjord, meiner Senterpartiet difor at helseministeren må overstyre vedtaket.


Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe for Senterpartiet:

– Det hjelper ikke å bli frakta til Ålesund om du ikke er i live når du kommer fram

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet er ikke begeistret for planene om å kutte traumefunksjonen ved Volda sjukehus.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg